אאא

תחקיר 'כיכר השבת' חושף - זו תמונת המצב המלאה של המספרים והנתונים מאחורי מצוקת הסמינרים החריפה שקיימת בציבור החרדי, אשר נחשפה לפני תקופה קצרה בעקבות 'זעקת המנהלת' - שפורסם באופן ראשוני ובלעדי. 

כזכור, מכתבה של הרבנית פרלשטיין - מנהלת הסמינר 'באר מרים' מבית שמש - שנשלח לעמיתיה מנהלי הסמינרים בכל רחבי הארץ, והופץ בין הורי התלמידות ושאר הנוגעים בדבר, הציף על פני השטח את מצוקת הקבלה שחוות תלמידות המסיימות את כיתות התיכון (ט' - י"ב) ונותרות ללא אפשרות להמשיך את הלימודים בכיתות הסמינר (י"ג - י"ד) בעקבות מצוקת מקום חריפה הקיימת בסמינרים הגדולים הנאלצים להשיב את פניהן של מרבית הבנות בשלילה.

המנהלת ציינה במכתבה כי הנפגעות העיקריות מהמצב הקיים הינן בנות הפריפריה שנמצאות בעדיפות שניה בתור לקבלה לסמינרים הממוקמים בערים הגדולות ומטבע הדברים הינם מחוייבים לתלמידות בנות המקום. 

כאמור, בעקבות פרסום המכתב שעורר הדים רבים בעולם הסמינרים, ערך "כיכר השבת" תחקיר מקיף במטרה להתחקות אחר המספרים המדויקים ולהביא את התמונה המלאה אודות מצוקת המקום שקיימת בסמינרים החרדים. 

מהנתונים שהגיעו לידי "כיכר השבת" עולה כי במחזור הקרוב - שנת הלימודים תשע"ט - מספרן של התלמידות שמסיימות את שנות התיכון (מסיימות כיתה י"ב) עומד על 9,930 בנות. לעומת זאת, בשנה זו, מספר המקומות הקיים בכיתות הסמינר בכל רחבי הארץ עומד על כ-6,700 מקומות בלבד.

משמעות הדברים הינה כי בשנה הקרובה מנהלי הסמינרים יאלצו להתמודד עם צוואר בקבוק של כ-3,200 בנות שיוותרו ללא מענה הולם. כפי שהתריעה מנהלת הסמינר במכתב, מצב שכזה עלול לגרום לקשיים חברתיים ולזליגה למוסדות לימוד חיצוניים כגון מכללות ללימודי תואר וכדו'.
 
מפילוח מספרי התלמידות לפי מקום מגורים עולה כי עדיין ישנו פער קטן בין מספר התלמידות הלומדות במוסדות החינוך בערים הוותיקות (ירושלים, בני ברק ותל אביב) העומד על סך של 5,017 בנות, לעומת מספר הבנות מהערים החדשות יותר, שם לומדות 4,913 בנות.

נתונים נוספים מציגים את המצוקה העתידית על פי הגידול במחזורי הלימוד בשנים הבאות, וההשוואה ביניהם לבין מספר המקומות הקיימים כיום בכיתות הסמינר בכלל המוסדות ברחבי הארץ.  מספר הבנות שלומדות כיום (תשע"ט) בכיתות ח' בבית הספר היסודיים, ומיועדות לעלות בשנה הבאה לתיכון, עומד על סך של 11,494 בנות.

כתוצאה מכך, מספר הבנות שיוותרו ללא מענה בעוד ארבע שנים - באם לא ימצא פתרון הולם במהלך שנים אלו - יעמוד על כ-4,800 בנות, לעומת 6,700 בנות בלבד שיזכו להתקבל לסמינר.

ואולם, פילוח מספרי תלמידות אלו - המשלימות בשנה זו את חוק לימודיהן בבית הספר היסודי - על פי מקומות מגוריהן ובהשוואה לפילוח דומה שנערך במספרי הבנות מסיימות התיכון, מלמד כי אכן הגידול הצפוי הינו אך ורק בערים החדשות ובפריפריה ולא בערים הגדולות והוותיקות.

בעוד בערים הגדולות נרשמת ירידה במספר הבנות מ-5,017 בנות המסיימות כיתה י"ב ל-4,678 בנות המסיימות כיתה ח', הרי שבערים החדשות וערי הפריפריה, נרשמת עלייה במספר הבנות, מ-4,913 בנות המסיימות כיתה י"ב ל-6,816 בנות המסיימות כיתה ח' ועולות לתיכון.

נדמה, כי די להביט על המספרים הללו בכדי להבין את גודל האתגר העומד בפני מנהלי הסמינרים ואת הצורך הדחוף במציאת פתרונות הולמים וראויים - מול משרד החינוך, שמחד יתנו מענה ראוי למספרי התלמידות ההולכים וגדלים ומאידך יתאימו לאופי הגידול שמשקף את מהפכת הדיור שעברה החברה החרדית בעשורים האחרונים מהערים הגדולות לערים החדשות ולפריפריה. 

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', מקורו של הפער ומצוקת המקומות נובעים בין היתר בעקבות חוסר הסכמה מול משרד החינוך על הגדלת המימון ללימודי הקודש בכיתות הסמינר הממומנים ע"י משרד החינוך תחת הסעיף של לימודי הוראה.

מאחר ומשרד החינוך אינו מסכים להגדיל עוד את מספר התקנים ללימודי הוראה, נוצרת מצוקת מקום שהולכת ומחריפה לאור הגידול במספר התלמידות. מצב זה יוצר מחסור במקומות ומלחמה עיקשת בין התלמידות על הזכות להיכנס במקומות הלימוד הקיימים. 

כאמור, במצב שכזה, הנפגעות הראשונות מהמצב הבעייתי הינן בנות מהפריפריה שם אין מגוון גדול של מוסדות לימוד שיתנו מענה הולם לכלל הבנות. ובנוסף לזאת, בנות החפצות להתקבל לסמינרים בערים המרכזיות נדרשות להציג רמה גבוהה של כישורים וציונים ובנוסף להפעיל מערך לחצים ו"פרוטקציות" על מנת לזכות להתקבל במקומות הבודדים שנותרו. 

בנוסף, בעקבות הפרסום ב"כיכר השבת" של מכתב הזעקה, התכנסו לפני כשבוע חברי איגוד מנהלי הסמינרים לדיון מקיף בבעיה. מהדיון עלה כי כיום המצוקה העיקרית קיימת בקרב בנות הערים בית שמש ורכסים, אך כלל המשתתפים הסכימו על כך שיש להקדיש מאמצים על מנת למצוא פתרון ראוי שימנע את החרפת המצוקה לשנים הבאות. המשתתפים ציינו את הנזקים והסכנות הרוחניות והחברתיות הקשים שעלולים להתגלות כתוצאה ממצוקת המקום והבנות שיוותרו ללא מענה.