אאא

כ"ק האדמו"ר מגור יכהן מחר (שלישי), יום הבחירות, כסנדק בחמש בריתות בבית המדרש הגדול גור ברחוב ירמיהו בירושלים. 

לאחר הבריתות, צפוי לצאת להצביע בבחירות בעיר בני ברק, בה האדמו"ר מתגורר באופן רשמי, על פי רישומי משרד הפנים.

כידוע, לכ"ק האדמו"ר מגור דירה ברחוב רשב"ם בבני ברק. בשנת תשע"ב עבר להתגורר בדירתו שבבניין בית המדרש של החסידות ברחוב ירמיהו בירושלים. 

האדמו"ר צפוי, כאמור, מחר לשמש בחמש בריתות שיתקיימו בבית המדרש הגדול גור לאחר תפילת שחרית, ומיד לאחר מכן לצאת לבני ברק אל הקלפי בסמינר הרב מאיר, יחד עם בנו, לממש את חובת ההצבעה - משם יחזור לירושלים.