אאא

הגאון רבי חיים רבי, מגדולי רבני העיר חולון, סיפרכיי הראשון לציון, הרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, סיפר שבליל שבת קודש, התגלה אליו אביו, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בחלום, ודיבר על כך שכל מה שבנה בסכנה.

"הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א", פתח הרב רבי את סיפורו, "הוא נוהג כל ערב ראש חודש ללכת לציונו של מרן רבינו הגדול אור העולם, להתפלל על כלל ישראל, על חיילי ישראל, על עולם התורה.

"ערב ראש חודש ניסן הוא הלך אל ציונו של מרן להתפלל שם, בגלל שזה ערב הבחירות הזכיר גם את תנועת ש"ס שיהיה ברכה והצלחה וקידוש ה' גדול".

הרב רבי הוסיף וסיפר כי "בליל שבת קודש, מרן רבינו הגדול בא אליו בחלום, והוא ראה אותו שהוא בצער גדול, מרן רבינו הגדול עזב את המנוחה שלו בעולם האמת ובא לבנו יקירו וחביבו הרב יצחק, וביקש ממנו ואמר לו שעולם התורה בסכנה".

"חברים יקרים, עולם התורה בסכנה, את המילים האלה", אמר הרב רבי, "ביקש מכולם להתאמץ ולהשתדל ולהצביע ש"ס, ולהשפיע על חברים ועל קרובים כדי שעולם התורה ימשיך הלאה, עולם התורה והרבנות והדיינות והאברכים היקרים שלנו".

הרב רבי חתם את דבריו ואמר כי "אם מרן עוזב את עולם האמת ובא בחלום לבנו יקירו, כמה מרן בצער גדול. ועל הכל, שמרן יברך ויתפלל הלאה על כל התורמים והמסייעים והתומכים בבחירות".