אני מאמינה שכולנו כבר בתוך העבודות של ההכנה והנקיון. נכון שחשוב למרק, לשפשף ולהבריק את החורים והסדקים, אבל לא כדאי לשכוח שהנקיון וכל הפעולות הם לשם קיום מצווה של "בל יראה ובל ימצא". וכמובן שהמצווה לא תבוא בעבירה של כעס והקפדה, הרי זה החמץ הרוחני ואנחנו רוצות לנקות גם אותו.

יש לזכור כל הזמן שכל מה שיש לנו זה "אוכל חינם" ואז קיום המצוה יהיה בענווה ומתוך תחושת הכרת הטוב. כך נזכה לנקות גם את הגאווה, שמסתירה מאיתנו את תחושת "נהמה דכיסופא" ולבוא לידי ענווה.

שימו לב והביטו סביבכן, הכל הכל זה מאתו יתברך, הכל אלו מתנות גדולות ומתנות קטנות.

שנזכה להמשיך ולנקות את החמץ שבחוץ ואת החמץ שבלב ולהגיע לחג מתוך שמחה.