אאא

משלחת של רבנים, בראשם הגאון רבי אברהם יוסף, הגיעו לביקור בבית הקהילה היהודית ובתלמוד התורה בברצלונה. עשרות ילדים הלומדים במקום, יחד עם ראשי ואנשי הקהילה היהודית הגיעו לקבל את פני חברי משלחת מרכז רבני אירופה.

הילדים המקומיים הפתיעו וריגשו את חברי משלחת כאשר פצחו בשירת 'שלום עליכם' הנאמרת בליל שבת קודש. לאחר סיום השירה נעמדו עשרות הילדים בשורה וביקשו מהגר"א יוסף שיברך כל אחד מהם. כשעיניו דומעות מהתרגשות הוא בירך את הילדים.

לאחר מכן קם ונשא דברים: "שמעתי על הקהילה ואורח חייה, אך אינה דומה שמיעה לראיה. יברך הקב"ה וישמור את כל מנהיגי הקהילה, אנשיה וכל יוצאי חלציהם שימשיכו לגדול בתורה ויראת שמים".