אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, כ' אייר תשע"ט, שבת בחוקותי

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:56, יציאה 20:16

תל אביב - כניסה 19:17, יציאה 20:19

מודיעין עילית - כניסה 19:15, יציאה 20:17

אלעד - כניסה 19:16, יציאה 20:18

בית שמש: כניסה 18:58, יציאה 20:18

חיפה - כניסה 19:10, יציאה 20:20

צפת - כניסה 19:16, יציאה 20:18

באר שבע - כניסה 19:15, יציאה 20:17

בעולם (קוראים פרשת בהר):

פריז - כניסה 21:18, יציאה 22:40

לונדון - כניסה 20:43, יציאה 22:08

ניו יורק - כניסה 19:56, יציאה 21:04

אומן - כניסה 20:26, יציאה 21:47