אאא

כשמונים תלמידים בת"ת תורת אמך בירושלים חגגו את קבלת והתחלת לימוד החומש.

המעמד התקיים בראשות גדולי ישראל ובראשם הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון שטרח והגיע להשתתף במעמד.

הרב בירך את התלמידים שיגדלו בתורה וירא"ש לתפארת הוריהם ומוריהם.