אאא

הרב יצחק פרץ, ראש מערך הגיור היוצא, בראיון תקיף על הביקורת בתקשורת, השקרים של הפוליטיקאים, הדרישות של איווט והחילונים שמונחתים במערך ממשרד ראש הממשלה.

הרב פרץ מתייחס לביקורת של אביגדור ליברמן ואומר: "היה ליברמן, הגיע לצבא והוא לא דיבר איתי ולא עם הדיינים, 'פה (בגיור הצבאי) כולם נטורי קרתא'. ריבונו של עולם, בצבא נטורי קרתא? אדרבה, בחוץ אומרים לנו שאתם מגיירים מהר. הוא לא ראה ולא שמע. זה לא מעניין אותו".

על מתווה הגיור של השר לשעבר משה ניסים אומר הרב פרץ: ""המתווה מאוד גרוע. אמרו לי הרבה רבנים - הוא פשוט לא רצה לשמוע. הוא מביא את הפסקים של אביו, רוב הפסקי דין - הוא פשוט לא מכיר, אבא שלו החמיר הרבה יותר ממערך הגיור".

באשר לביקורת בתקשורת, ראש מערך הגיור היוצא מסביר מה המקור שלה: "יש לחצים, יש אנשים שיש להם תקשורת, בעיקר תקשורת. הם אומרים 'אם אתה לא מגיירים אותי אני אביא לך 'כלבוטק', או 'עובדה''. ב"ה לא מתרגשים, לא מפחדים מאף אחד, הדיינים ישרים".

הרב יצחק פרץ מתייחס לשקרים של הפוליטיקאים בתקשורת ואומר: "אני מכיר את הביקורת והיא לא נכונה. כל מי שרוצה לעשות פרסום לעצמו-הדבר הכי נח זה לתקוף את הגיור. כשאני מדבר עם הפוליטיקאים הם מדברים אחרת, אבל בתקשורת.. פשוט אני לא מאמין. אני אומר זה אותו בן אדם? הוא דיבר איתי אתמול, דיבר אחרת".