אאא

עשרות בני אדם שהו במהלך חג השבועות בבית הכנסת של ה'בעל שם טוב' במעז'יבוז' שבאוקראינה.

יחד עימם שהה גם המשפיע ר' חיים שלום דייטש, שערך אמש התוועדות מרכזית בבית הכנסת של הבעל שם טוב.

בחצרות החסידים, מציינים בחג השבועות גם את יום ה'ייארצייט' של ה'בעל שם טוב', ובשנים האחרונות ישנם רבים הנוהגים לשהות בחג במעז'יבוז