אאא

אבל בחסידות ברסלב:  המשפיע הגאון רבי שלמה זלמן חשין ז"ל, הלך לעולמו כשהוא בן 73. המנוח שימש כמגיד שיעור במשך עשרות שנים בישיבת 'טורדא' שע"י ישיבת המתמידים, והיה מחשובי חסידי ברסלב.

בברסלב מספרים על אדם גאון בתורה, ואיש חסד גדול, שהעמיד תלמידים רבים, לאורך עשרות שנותיו כמפיץ תורה. ר' שלמה זלמן ז"ל, הוא בנו של המקובל רבי בנימין זאב חשין זצ"ל, מ'מעתיקי השמועה' הנודעים בברסלב.

בנוסף, המנוח אף הקים וועד מיוחד, לענייני שמירה על קדושת הציון של רבי נחמן מברסלב באומן, ועל הטהרה של הבאים לשהות באומן.

לפני כחודשיים, חלה ר' שלמה זלמן במחלה קשה, וכאמור הבוקר השיב את נשמתו ליוצרה. המנוח השאיר אחריו צאצאים רבים, ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הלוויתו תצא בשעה 11:30 מבית הלוויות שמגר להר המנוחות, שם ייטמן. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.