אאא

אחד המכשולים המשמעותיים שנצבו בפני בוגר החנוך החרדי אשר חפץ היה להיכנס לאחד ממסגרות הלימודים האקדמאיים בשנים עברו, היתה חוסר מוכנות הן מבחינת ידע והן מבחינת הרגלי למידה.

מטבע הדברים, החינוך החרדי לא סיפק את אותם הכלים העומדים לבוגר מסגרות חינוך אחרות, והמעט שהתעקשו לנסות ולהשלים פערים, נתקלו במחסומים רבים שגרמו לנשירה באחוזים גבוהים הן במהלך הלימודים וכן לאחריהם בצורת קושי השתלבות לאחר סיום התואר בשוק העבודה.

את הבעיה זיהו בשלבים המוקדמים אנשי האקדמיה באוניברסיטה העברית בירושלים והחליטו להרים את הכפפה. הם גייסו אנשי מקצוע המכירים לעומק את אורח החיים החרדי ואת הקשיים עמם עלול להיתקל במהלך הלימודים ובנו תכנית מגובשת שנועדה לתת מטריה רחבה למכלול האתגרים העומדים בפני הציבור הספציפי הזה.

ראשית כל צוות המכינה בוחר בפינצטה את הסטודנטים לאחר ראיון עומק ומבחן מסוגלות ובונה תכנית לימודים אשר בשונה מלימודים לתעודת בגרות המתפרשים על שבעה תחומים שחלקם אינם רלוונטיים ללימודי התואר, לימודי המכינה מיועדים ומתאימים לתואר הרצוי בסוף מסלול המכינה. עיקר הדגש ניתן על הכשרה במקצועות האנגלית, מתמטיקה ולשון  על ידי סגל מרצים בכיר מהאוניברסיטה תוך התאמה מרבית לצרכי הציבור החרדי.

המכינה החרדית היוותה את החוליה הראשונה -  אחת מתוך הדבר השלם שהוא בעצם ליווי אישי של הלומד החל משלב הראיונות ועד לסיום התואר. כבר בסמסטר הראשון צוות מיוחד מתוך סגל האוניברסיטה עוקב אחר התקדמות הסטודנטים ומזהה מבעוד מועד נצני קשיים בלימודים או בעמידה בשאר המשימות ואפילו ביומן הנוכחות שלעיתים משמש כנורת אזהרה על קשיי הסטודנט בהסתגלות ללימודים.

עצם המיקוד באיכות הסטודנטים ולאו דוקא בכמות הנרשמים נותן אפשרות להענקת ייחס אישי ויכולת מעקב אחר כל אחד ואחד לטובתו האישית ולהתפתחותו האקדמאית. הצוות המיוחד עוטף את הבא בשעריו בבכל שלב ושלב ומוביל אותו בבטחה אל היעד הנכסף של סיום התואר.

ואכן ההצלחות ממהרות לבוא: בשנה האחרונה התקבלו 13 בוגרי המכינה למדעי המחשב באוניברסיטה העברית והם צועדים בבטחה בסיוע הסגל הייעודי שהולך ללוות אותם לכל אורך המסלול, ושלא תחשבו… בחינות הקבלה לכל מסלול הינם באותו רף של המגזר הכללי כולל סינון ודרישה לפסיכומטרי

אז את כל ההצלחה הזו החליטו באוניברסיטה העברית לשכפל למגזר הנשי החרדי ולקראת סמסטר החורף גוייס סגל מקרב האוניברסיטה שגיבש את מערך הלימודים שאופיו אמנם שונה ממכינת הגברים בשל הרקע הלימודי שמביאות איתן הנשים (רובם בוגרות 12 שנות לימוד) אך הבסיס תואם יצאת כבר ללמוד ושלמת את "המחירים" השונים, אז תלכו לטופ! ואין כמו האוניברסיטה העברית מכל הבחינות.