אאא

מארה"ב מגיעה הידיעה על פטירתו של הרה"צ ר' צבי אלימלך קורנרייך זצוק"ל, בן 93 בפטירתו.

ר' צבי זצ"ל הוא אביהם של האדמו"רים, מקוסוב ויז'ניץ ושידלובצא, ושל הרה"ג שמחה אברהם, חתנו של האדמו"ר מלעלוב זצוק"ל.

חתניו של המנוח הם הרב נחמן יוסף טברסקי, בנו של האדמו"ר ר' נחום מרחמסטריווקא זצוק"ל, והרב יעקב שמשון ברזובסקי, בנו של האדמו"ר מסלונים.

הרב צבי זצ"ל, ניצל מהשואה האיומה, ובמשך שנים רבות היה מתמיד גדול, ונהג להגות בתורה במשך רוב שעות היום.

מסע ההלוויה יתקיים בארה"ב בשעות הקרובות, לאחר מכן ארונו יגיע ארצה, והוא צפוי להיקבר בהר הזיתים בירושלים.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.