אאא

הכירו, כותל המזרח, לשנת תש"פ: הרישום לעולם התורה הספרדי, מסתיים בימים אלו - לאחר סאגה שנמשכה חודשים ארוכים בנוגע למועד המבחנים בישיבות הספרדיות, כפי שנחשף ודווח ב"כיכר השבת".

עונת הרישום לישיבות הגדולות האשכנזיות - כמעט מאחורינו. גם ה'רשמים' של הישיבות הגדולות, כמעט וסיימו את מלאכת ההרכבה וההתאמה לישיבות האשכנזיות. בישיבות הספרדיות פתחו את הרישום כחודש אחרי הישיבות האשכנזיות, ותקופת המבחנים החלה אף מאוחר יותר, אך בניגוד לעבר, הישיבות הספרדיות לא מזדנבות מאחור וכבר בשלב זה סגרו לפרטי פרטים את הרישום לשנת תש"פ.

במהלך השנים האחרונות, מנסים ישיבות ספרדיות נחשקות למצב את עצמם שוב בשורה הראשונה והיוקרתית של עולם התורה, בין חברון ופוניבז', בין היתר באמצעות תקנון מחמיר, הטלת משטר ועוד שינויים במבנה הישיבה ובאופייה, הכוללים ריענון של צוות הרישום והעתקת שיטות הלימוד והחינוך של ישיבות חברון ופוניבז'.

יצוין כי שיטת הרשמים, שהונחלה בישיבות האשכנזיות השתרשה גם בקרב הישיבות הספרדיות. התופעה נתנה תמריץ משמעותי לכל הישיבות מהשורה השנייה, ובמקביל התערער מעמדן של הישיבות הוותיקות יותר בעולם התורה הספרדי, מה שהוביל למתיחות פנימית מול הישיבות הוותיקות, מה שכולל בדרך כלל החלפה של ראש הישיבה או המשגיח האחראי על הרישום - ברשם מ"הדור החדש" והגדרת הישיבה כפונה לציבור יותר 'פרום'.

'כיכר השבת' יצא לבדוק את המספרים ומגיש את החלק השלישי מהפרויקט הגדול של 'עולם התורה והישיבות', לקראת זמן אלול תשע"ט, והפעם: כך ייראו ב'זמן אלול הקרוב, השיעורים הפותחים את הישיבות הספרדיות הגדולות בארץ ישראל.

ישיבת 'אוהל יוסף' – קיבלה לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגר"ע יוסף והגאונים ר"ד טורק ור"י עבאדי, מראשי הישיבה.

ישיבת 'אוצרות התורה' - התקבלו 40 בחורים לשיעור א', הישיבה מונה כיום 230 בחורים.

ישיבת 'אור אליצור' - בבני ברק בראשות הגאון רבי מסעוד בן שמעון ,הישיבה מונה כיום 95 תלמידים והתקבלו לשיעור א' 40 בחורים.

ישיבת 'אור ברוך' - מונה כיום 120 תלמידים, התקבלו לשיעור א' 50 בחורים.

ישיבת 'אורחות מאיר' - לומדים בישיבה כיום מאה בחורים, והתקבלו לשיעור א' 35 תלמידים.

ישיבת 'אור לציון' - בראשות הגאון רבי אליהו אבא שאול התקבלו לשיעור א' 50 תלמידים. הישיבה מונה כיום 160 תלמידים.

ישיבת 'אוהל התורה' בבאר יעקב: הישיבה שינתה את שמה ל"אוהל התורה" לאחר שהייתה במשך שנים בשמה הוותיק "שארית יוסף". בישיבה לומדים כ-120 בחורים. לשיעור א' התקבלו 68 תלמידים. ראש הישיבה הוא הגאון רבי יוחנן טולדנו, בנו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי ניסים טולדנו זצ"ל.

ישיבת 'אמיתה של תורה' - בירושלים התקבלו 45 תלמידים לשיעור א'.

ישיבת 'אש התלמוד' - הישיבה מונה 380 בחורים, והתקבלו לשיעור א' 70 תלמידים.

ישיבת 'באר יצחק - טלז סטון' - הישיבה מונה כיום 200 בחורים והתקבלו לשיעור א' 60 תלמידים.

ישיבת 'בית שמעיה' - התקבלו לשיעור א' 120 בחורים, כזכור הישיבה הייתה במרכז הסערה בנושא הרישום לאחר שהחלה את הבחינות לפני יתר הישיבות הספרדיות.

ישיבת 'ברית יצחק' - מונה כיום 300 תלמידים, והתקבלו 60 תלמידים לשיעור א'.

ישיבת 'ברכת אפרים' - בראשות הגאון רבי בצלאל פנחסי, הישיבה מונה היום 250 בחורים והתקבלו לשיעור א' 50 בחורים.

ישיבת 'ברכת ישראל' - הישיבה מונה 120 בחורים, לשיעור א' התקבלו 28 תלמידים.

ישיבת 'דברי חיים' - הישיבה מונה כיום 150 תלמידים והתקבלו לשיעור א' 60 תלמידים.

ישיבת 'דעת חיים' - התקבלו לשיעור א' 70 בחורים, הישיבה מונה כיום 300 בחורים.

ישיבת 'דרכי דוד' - הישיבה מונה כיום 150 תלמידים, והתקבלו לשיעור א' 60 תלמידים.

ישיבת 'דרכי חיים' - בראשות הגאון רבי נתן מרג'ן, התקבלו לשיעור א' כ-30 בחורים, כיום מונה הישיבה כ-110 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה והגאון הרב נחום פרידמן.

ישיבת 'יסודות' - במושב יסודות, בישיבה לומדים כ-400 תלמידים, לשיעור א' התקבלו 85 בחורים.

ישיבת 'יסודות התורה' - בראשות הגאון רבי ברוך צבי לב, מונה 350 בחורים. לשיעור א' התקבלו 80 בחורים.

ישיבת 'יקירי נתיבות' - הבחורים נבחנו בירושלים והתקבלו לשיעור א' 30 תלמידים. הישיבה מונה היום 120 בחורים.

ישיבת 'מאור התורה' - בראשות הגאון רבי אברהם סלים, התקבלו לשיעור א' 75 תלמידים.

ישיבת 'משכנות התורה' - הישיבה מונה כיום 250 בחורים והתקבלו לשיעור א' 80 בחורים.

ישיבת 'פאר משה' - בה לומדים כיום 50 בחורים, התקבלו לשיעור א' 25 תלמידים.

ישיבת 'פורת יוסף' - בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן, נשיא מועצת חכמי התורה, התקבלו לשיעור א' 40 תלמידים, הישיבה מונה כיום 140 תלמידים.

ישיבת 'קול יעקב' - בראשות הגאון רבי יהודה עדס, התקבלו לשיעור א' 70 תלמידים חדשים. הישיבה מונה כיום 300 תלמידים.

ישיבת 'קרית התורה' - בקרית גת בראשות הגאון רבי ליאור אנקונינה התקבלו לשיעור א' 30 תלמידים.

ישיבת 'רינת התלמוד' - התקבלו לשיעור א' 60 תלמידים, הישיבה מונה כיום 180 תלמידים.

ישיבת 'רינת יעקב' - בבני ברק, הישיבה מונה 80 בחורים והתקבלו לשיעור א' 30 בחורים.

ישיבת 'רכסים' - המונה 580 בחורים, קיבלה לשיעור א' 150 בחורים.

ישיבת 'שיח יוסף' - בבני ברק מונה כיום 185 תלמידים, והתקבלו לשיעור א' 65 בחורים.

ישיבת 'שיח יצחק' - בקרית ספר, הישיבה מונה היום 90 בחורים והתקבלו 30 בחורים לשיעור א'.

ישיבת 'שערי תבונה' - באלעד בראשות הגאון הרב אהרון חדד, הישיבה מונה כיום 200 תלמידים והתקבלו 60 תלמידים לשיעור א'.

ישיבת 'תורה ודעת' - בשכונת רמות בראשות הגאון הרב יצחק כהן, התקבלו לשיעור א' 48 בחורים. הישיבה מונה כיום 120 בחורים.

ישיבת 'תורת דוד' - בעיר אשדוד, בראשות הגאון רבי שלמה רביבו, הישיבה מונה 180 בחורים, מתוך מאות שנבחנו שהתקבלו לשיעור א' 60 בחורים. בישיבה הבוחנים הם ראש הישיבה הגאון רבי שלמה רביבו והגאון רבי אליעזר שטיינמן נכדו של מרן ראש הישיבה זצ"ל. הרשמים בישיבה הם הרב אורי זלזניק ויהודה קריאף

ישיבת 'תפארת הלוי' - בראשות הגאון הרב משה לוי, הישיבה מונה כיום 180 בחורים והתקבלו לשיעור א' 48 בחורים.

  • סייע בהכנת הכתבה: יענקי קצבורג