אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, יז' תמוז תשע"ט, שבת פנחס

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 19:05, יציאה 20:25

תל אביב - כניסה 19:26, יציאה 20:28

מודיעין עילית - כניסה 19:25, יציאה 20:27

אלעד - כניסה 19:25, יציאה 20:27

בית שמש: כניסה 19:07, יציאה 20:26

חיפה - כניסה 19:19, יציאה 20:29

צפת - כניסה 19:25, יציאה 20:27

באר שבע - כניסה 19:24, יציאה 20:26

בעולם (קוראים פרשת בלק):

פריז - כניסה 21:28, יציאה 22:46

לונדון - כניסה 20:52, יציאה 22:14

ניו יורק - כניסה 20:05, יציאה 21:11

אומן - כניסה 20:36, יציאה 21:54