אאא

ילדי החיידרים בשכונת רמת אלחנן בבני ברק - אוהל תורה, צאנז וסלונים, הגיעו הבוקר (שלישי) יחד עם רבה של השכונה וחבר 'המועצת', הגאון רבי יצחק זילברשטיין, לביקור מיוחד ב"פארק החי" שבפאתי השכונה, כדי לזכות בברכה על הינשוף - ממשפחת התנשמת, שהובא במיוחד לפארק, לבקשתו של רב השכונה, כפי שדווח ב'כיכר השבת'.

במשך שעה ארוכה הסביר הגר"י זילברשטיין לילדים את הנידון ההלכתי שמובא בפוסקי ההלכה, הקדמונים ואלו שבדורינו, האם צריך לברך ברכת "משנה הבריות" רק על קוף או גם על ינשוף ותנשמת.

מי שליווה את המעמד היה ראש העיר אברהם רובינשטיין, כאשר בדבריו, הזכיר רבה של רמת אלחנן הגר"י זילברשטיין, כי גיסו, מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מכנה את ראש העיר בתואר הכבוד "שר העיר".

אחרי שצפה עם הילדים על הינשוף, אמר הרב זילברשטיין לילדים: "נברך את הברכה והולכים ללמוד, לנצח את חומייני ימח שמו, מי שניצח את המן בשעתו הוא ינצח היום אותו. הוא יתפוצץ בתוך מה שהוא הכין".

לאחר מכן פנו הרב זילברשטיין והילדים לעבר הכלוב של הקופים שם בירך את ברכת "משנה הבריות" בשם ומלכות, והוציא ידי חובה את כל הנוכחים, לאחר שאמר כי לבני ספרד יש ספק האם הם יכולים לברך ולכן רק הוא בירך והוציא את כולם ידי חובה.

לאחר הברכה שר הגר"י זילברשטיין עם הילדים והסביר להם כי "צריך לומר תודה רבה הקדוש ברוך הוא שעשית בריות משונות, אבל מה המטרה? תיראו יקיריי, כתוב שבדור המבול ודור ההפלגה היו אנשים שחטאו, הקב"ה הפך אותם להיות קופים, הקוף רוצה לחקות את בני האדם, למה? כי הוא נענש ורוצה לחזור לכור מחצבתו, אדם אוכל בננות הוא רוצה גם בננות, הוא רוצה לחזור למה שהיה בהתחלה".

ראש העיר אברהם רובינשטיין אמר במעמד כי "כשחידשו את פינת החי בבני ברק, המרא דאתרא ביקש דבר אחת להביא תנשמת או ינשוף או קוף, וברוך השם סיעתא דשמיא, ומיד שהתמניתי על ידי מרנן ורבנן אז בקשתי מכל העוסקים בחיות ועופות למלא את רצון מורינו רבינו שליט"א.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"לפני חודש נמצא ינשוף והבאתי את התמונה לרב, ומילאנו את רצון מרנן ורבנן שפינת החי זה לא רק יהיה איזה מן דבר גשמי, אנחנו מעלים את פינת החי לדברים רוחניים. שמברכים עליהם ברכה, ולראות את פלאי הבריאה. יש מסורת של גדולי הדור לראות חיות לברך את הברכות של 'משנה הבריות', וברוך השם אנחנו פה התאספנו, הרב ביקש שיהיה ברוב עם וישר כוח למרא דאתרא, שמלווה אותנו והקב"ה יאריך ימיו בטוב ובנעימים".

מכתב הגר''י סילמן
מכתב הגר"י סילמן
הגדלה
מכתב הגר''מ בן שמעון
מכתב הגר"מ בן שמעון
הגדלה

רב קהל חסידים ברמת אלחנן, הדיין הגאון רבי יהודה סילמן, שיגר מכתב למעמד המיוחד וכך כתב: "לכל הילדים האהובים והיקרים אשר זוכים ללמוד תורה בחדר 'אוהל תורה', הזדמנה היום לידכם מצווה נדירה לברך ברכת 'משנה הבריות' אשר נתקנה להודות ולשבח לבורא כל העולמות, על העולם היפה עם מיליוני גווני שברא לשמח יצוריו.

"ובאמת גדולי הדורות השתוקקו לזה ורבנו החיד"א הקדוש בספר במדבר קדמות מספר שביקר בלונדון בגן ששם חיות משונות ונשר בין 100 שנה, כדי לזכות לברך משנה הבריות. וכמו כן שמעתי בשם הגאון הקדוש מצאנז בעל דברי חיים כשהיה פעם אחת בוינה הלך לגן החיות אשר שם כדי לברך ברכת משנה הבריות. ובאורחות רבנו מסופר שרבינו הקדוש הסטייפלר לקח פעם אחת את ילדיו לגן קופים ובירך עמם ברכת משנה הבריות. ויהי רצון שנתחזק כולנו באמונה שהוא לבדו בורא כל העולמות".

בנוסף, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רב בית הכנסת הספרדי בשכונה, שיגר תשובה הלכתית למעמד, על השאלה - האם מי שרואה תנשמת בתמונה, יכול לברך על זה, והשיב כי כל ברכות הראיה יש לברך רק כשרואה אותם ממש בחיותם ולא דרך תמונה.