אאא

גל החום הרצוף שפקד לאחרונה את אזורינו, יביא על פי הערכות לעליית מחירים משמעותית במחירי הירקות שהם הניזוקים הישירים מגלי החום הכבדים שפוקדים מפעם לפעם את ישראל.

על פי המומחים, בחום השורר בארץ שדות הגידול מתחילים לאבד מכוחם ומניבים פחות סחורה, החקלאים יאלצו על פי הערכות ולפי הנתונים השנתיים בתאריך זה - לעלות את המחירים.

הירקות והפירות הסובלים ישירות מהחום, ולכן הם בוודאי צפויים לעלות: עגבניה, פלפל לכל סוגיו, אבטיח ושאר הפירות שלא מתאימים במיוחד לאקלים הקיצי.

יצוין, כי על פי ההערכה מחירי העגבניות לא יעלו על שישה שקלים, זאת בשל העובדה שבמידה והמחירים עולים על שישה שקלים במשך שבוע ברציפות, משרד החקלאות מורה על פתיחת השוק לייבוא מחו"ל.

באופן כללי, נמסר ממשרד החקלאות, כי שוק העגבניות הינו שוק תנודתי וזאת בשל משתנים בלתי תלויים כגון מזג אוויר לעומת היקפי שטחי הזריעה.