אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, טז' אב תשע"ט, שבת ואתחנן-נחמו

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:43, יציאה 20:03

תל אביב - כניסה 19:04, יציאה 20:06

מודיעין עילית - כניסה 19:02, יציאה 20:04

אלעד - כניסה 19:03, יציאה 20:05

בית שמש: כניסה 18:45, יציאה 20:01

חיפה - כניסה 18:56, יציאה 20:06

צפת - כניסה 19:02, יציאה 20:04

באר שבע - כניסה 19:02, יציאה 20:04

בעולם:

פריז - כניסה 20:46, יציאה 21:56

לונדון - כניסה 20:06, יציאה 21:16

ניו יורק - כניסה 19:34, יציאה 20:36

אומן - כניסה 19:55, יציאה 21:04