אאא

הגאון רבי דוד יוסף, בעל ה'הלכה ברורה', חבר מועצת חכמי התורה וראש ביהמ"ד 'יחווה דעת', נשא דברים בכנס בני התורה בהשתתפות נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן והראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, במהלכם תקף הגר"ד את אותם הנלחמים נגד ההפרדה וכל דבר שבקדושה והתבטא בחריפות נגד אביגדור ליברמן.

"הם מנסים להצר את צעדינו", זעק הגר"ד, "זה מתחיל בחוק הגיוס ועובר למה שהם קוראים הדרת נשים. מנסים לחנך אותנו, מנסים לשנות אותנו, אבל בע"ה הם לא יצליחו. הם רוצים להשליט כאן את חוקי סדום. הם רוצים ככל הגויים בית ישראל, לסדום דמינו. אבל הם לא יצליחו רבותי".

בדבריו, הוסיף חבר המועצת ואמר: "רבותי, הנביא יחזקאל אומר על סדום, מה היה חטאת סדום. אומר הנביא, 'ויד עני ואביון לא החזיקה'. כך הקב"ה אמר, מה חטאת סדום, שלא תמכו בעניים. והשאלה הנשאלת זו היה החטא של סדום. הם היו אנשים רעים וחטאים, זה מה שיש לנביא לומר עליהם שלא נתנו צדקה?

"תארו לכם שיקום מישהו ויאמר, אביגדור ליברמן לא מניח תפילין רבינו תם. ליברמן? זה שונא ישראל. זה אוייב. אנחנו יכולים להגיד עליו שלא עשה איזה דבר מסוים? להגיד על סדום שלא נתנו צדקה. מה הפרוש בזה".

"רבותי, אני יגיד לכם מה התשובה", המשיך הגר"ד, "כשאדם לא נותן צדקה, בא אליו עני ואביון ומבקש ממנו ולא נותן הוא יכול להיות הרשע הכי גדול אבל יש לו גם לב, יש לו מצפון. כשהוא הולך לישון בלילה, כתוב 'אף לילות יסרוני כליותי', הנשמה שלו בוכה ומיללת, רשע, מה עשית, איך יכולת לראות את העני, איפה הרחמנות שלך. בסדום ידעו את הדבר הזה שלאדם יש מצפון והמצפון יכול להתעורר אז הם החליטו להרוג את המצפון. שלא יהיה מצפון.

"איך הם עשו? כינסו את הכנסת של סדום עם בית המשפט העליון ועשו חוק שאסור לתת צדקה ואז ממילא כל מי שלא נותן צדקה אומר אני שומר חוק. החוק אוסר לתת צדקה. זה החוק ואז כבר אין מצפון. וזה אומר הנביא כל זמן שהיה מצפון היה סיכוי שיחזרו בתשובה אבל ברגע שאין מצפון אין תקווה לכן ויד עני ואביון לא החזיקה".

"רבותי", זעק הגר"ד בכאב, "הדברים חוזרים על עצמם. ההיסטוריה חוזרת על עצמה. הם רוצים לחוקק חוקים נגד עולם התורה, הם רוצים לחוקק חוקים נגד קדושת עם ישראל. ההפרדה שאצלנו זה קדושה, צניעות, יראת שמיים, אצלם זה הפרת חוק. לאן הגענו. לעמורה דמינו, לסדום.

"אבל רבותי, התשובה שלנו זה אתם בני התורה, עולם הישיבות. בני ציון המסולאים בפז, אתם תצילו את עם ישראל. ביחד כולנו בדרך התורה נלך באש ובמים. לא יעזור להם. בע"ה אלול חזק של תורה ויראת שמים". סיים הגר"ד.

לאחר מכן נשא דברים הראש"ל הגרש"מ עמאר ששיבח את דברי החיזוק של הגר"ד:  "היה שווה לבוא כאן רק בשביל לשמוע את הרעיון שאמר הגר"ד יוסף".