אאא

מסכת כריתות, דף כ"ד - בעברית:     

 

מסכת כריתות, דף כ"ד - באידיש:      

 

מסכת כריתות, דף כ"ד - באנגלית:      

 

מסכת כריתות, דף כ"ד - בצרפתית:    

 

מסכת כריתות, דף כ"ד - בספרדית: