אאא

דבריו של הגאון רבי יהודה עדס הצהריים (ראשון) בהיכל ישיבת 'קול יעקב' קברו באופן סופי אפשרות של מאן דהו הנמנה על קהילת "מרביצי התורה הספרדים" שלא להצביע בבחירות הקרובות.

קהילת ה"מרביצי" שבחלקה לא הצביעה עבור יהדות התורה וש"ס בשל השתייכותה ל"פלג הירושלמי" קיבלה תשובה ברורה הצהריים.

באופן חריג עלה ראש ישיבת 'קול יעקב' הגאון רבי יהודה עדס למקום ארון הקדוש והביע את עמדתו הנחרצת באשר להצבעה בבחירות הקרובות.

וכך אמר: "כפי שפורסם, שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין קבעו שכל בני הישיבות משתתפים במפגש בירושלים", פתח הגר"י את דבריו.

"קשה לי להגיד שיש עוד שניים כמוהם שנזהרים בביטול תורה. סיפר לי אחד שאכל על שולחנו של הרב אדלשטיין הוא לא זוכר פעם אחת שדיבר דברים בטלים".

"אנחנו מצביעים ג. אני פונה לכל החוג שלנו שיצביע ג. השתדלו לא להשיח דעת. הנושא להשתתף במפגש היום ולהצביע עד תפילת מנחה. מי שהלך להצביע יחזור ללמוד".

הגר"י ביקש בסוף נאומו: "שזה לא יהיה נושא בישיבה ולהמשיך להיות מונחים בלימוד".