אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת, כא' אלול תשע"ט, שבת כי תבוא

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:00, יציאה 19:20

תל אביב - כניסה 18:20, יציאה 19:22

מודיעין עילית - כניסה 18:19 יציאה 19:21

אלעד - כניסה 18:19 יציאה 19:21

בית שמש: כניסה 18:02, יציאה 19:20

חיפה - כניסה 18:11, יציאה 19:21

צפת - כניסה 1817, יציאה 19:19

באר שבע - כניסה 18:20 יציאה 19:22

בעולם:

פריז - כניסה 19:35, יציאה 20:39

לונדון - כניסה 18:49, יציאה 19:52

ניו יורק - כניסה 18:38, יציאה 19:36

אומן - כניסה 18:44, יציאה 19:47