אאא
בהיכלי התורה והישיבות ציינו בסוף השבוע את יום השנה החמישים להסתלקותו של הרב מפוניבז', רבי יוסף שלמה ב"ר יהודה לייב הכהן כהנמן זצוק"ל, שנסתלק ביום כ' אלול בשנת תשכ"ט.
 
בהיכל ישיבת פוניבז' התקיים כמידי שנה מעמד לזכרו בהשתתפות מאות תלמידי הישיבה, אברכי הכולל, ורבני הישיבה בראשות נכדו, ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ, שנשא נאום חוצב להבות לזכרו של סבו.