אאא

המונים השתתפו אמש (חמישי) במעמד הסליחות, בבית המדרש 'דור ודור' בשכונת רמת שלמה בירושלים, בראשות הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר.

במעמד השתתפו המרא דאתרא דחולון הגאון רבי אברהם יוסף והגאון רבי שמעון בן טוב, בנו ממשיך דרכו של 'צדיק המזוזות' הרה"צ רבי משה בן טוב.

לפני התיבה עברו ר' משה לוק, זיו יחזקאל ור' דוד ויצמן.