אאא

תיעוד נדיר ומיוחד: כך נערך הגאון רבי מאיר גריינמן, אחיינו של מרן החזו"א זיע"א ומגדולי רבני חוג חזון איש בארץ ישראל להושענות וחביטת הערבות ביום הושענא רבא.

רבי מאיר גריינמן, בן ה-88, תועד כשהוא לומד את ספר הרמב"ם מתוך מיטתו, זאת לאחר אפיסת כוחות ולימוד של שעות ארוכות.