אאא

בעקבות הביקורת הרבה, שהגיעה מכל רחבי הקשת הפוליטית, על החרמת הטלפונים של יועצי ראש הממשלה, מפרסמים כעת משרד המשפטים ומשטרת ישראל הודעה משותפת, בה הם מנסים להבהיר את שאירע.

כזכור, מהלך חריג זה נעשה כחלק מחקירת החשד כי שלושת היועצים, יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן, מעורבים בהטרדת שלמה פילבר, עד המדינה נגד נתניהו ב'תיק 4000', על ידי שליחת רכב מתחת לביתו שהשמיע הקלטות וקולות שונים במטרה להטריד אותו.

בהודעת הדוברות שיצאה כאמור לפני זמן קצר נכתב: "בעקבות פרסומים שונים בעניין חקירת הטרדת עד המדינה שלמה פילבר בסמוך לבית מגוריו, בקשר לעדותו, הרינו להבהיר: רשויות אכיפת החוק רואות בחומרה רבה כל ניסיון להלך אימים על עדים, לנסות לגרום להם לשנות עדותם או להטרידם בכל דרך". 

"חומרה יתרה יש לראות מטבע הדברים כשהדבר נעשה כלפי עדי מדינה, במטרה להשפיע על עדותם. במדינת חוק לא יעלה על הדעת שיופעל לחץ פסול או שיוטרדו עדי מדינה, וממילא רשויות אכיפת החוק לא יאפשרו זאת. מעשים  מסוג זה הם חמורים, ועלולים להביא לפגיעה בהגעה לחקר האמת ובעשיית הצדק. רשויות אכיפת החוק לא יגלו כל סובלנות למעשים מעין אלו".

עוד נכתב, באשר לחקירה שבה מדובר: "היא עודנה מתנהלת, ומטבע הדברים בשלב זה לא נוכל לפרט לגבי מהלכיה. העדויות הראשונות שנגבו בעקבות תלונת עד המדינה למשטרה אודות אירוע ההטרדה שהתרחש בכניסה לבית מגוריו,  היו קשורות לרכב שנעשה בו שימוש, והן אלה שהובילו לגורמים שנחקרו בימים האחרונים".

"נוכח הרגישות הברורה, החקירה מתנהלת תחת פיקוח של הדרגים הבכירים ביותר במערכת אכיפת החוק, והיא תימשך ככל שהדבר יידרש לשם הגעה לחקר האמת".

ובהתייחסות ישירה להחרמת הטלפונים הסלולריים של יועצי רוה"מ, אומרים במשטרה ובמשרד המשפטים, כי "הדבר נדרש בשל צרכי חקירה מובהקים., אך בשל הרגישות המיוחדת המובנת הוחלט כבר מן השלב הראשון כי יתבקש צו מבית המשפט שיאפשר אך ורק חיפוש מצומצם, שנועד לאתר מידע הקשור לאירוע מושא החקירה בלבד, וכי בשל הרגישות במקרה זה, החיפוש ייערך במתווה זהיר שייקבע ויאושר על ידי בית המשפט".

"המדינה תבקש כי במידת האפשר השופט הוא זה שיבצע את איתור החומרים הרלוונטיים ולא גורמי החקירה. בניגוד לפרסומים שגויים, צו החיפוש האמור נועד אך ורק לאיתור מידע הרלוונטי לחקירה", טוענים ברשויות החוק, בעקבות הסערה שפרצה.