אאא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שערך אמש (שלישי) מסע מיוחד לישיבות וולפסון ו'חברון', השתתף בתחילה במעמד הנחת אבן הפינה לבניין הפנימייה החדש של חברון - גבעת מרדכי.

במעמד נשאו דברים ראשי הישיבה ובנו של מרן הגר"ח קנייבסקי.

ראש הישיבה וחבר 'המועצת' הגאון רבי דוד כהן, אמר בדבריו כי "ברגשי קודש זכינו כל הישיבה הקדושה לקבל את פני רבינו מרן שר התורה שליט"א, רבינו שהוא עמוד התורה, עמוד מסירת התורה, זכות גדולה לישיבה, שרבינו בא לישיבה למעמד הזה של חיזוק התורה, מעמד של הנחת אבן הפינה לבניין החדש של הפנימייה.

"שדיברו על האפשרות שרבינו יבוא לישיבה נזכרתי מיד שהישיבה זכתה שמרן בעל החזון איש היה בירושלים אז הוא בא לישיבה, יש תמונה איך הראש ישיבה רבי חצ'קל קיבל אותו, וההרגשה היתה שהחזון איש הגיע לישיבה כי הוא ראה שהישיבה זה מרכז התורה של ירושלים.

"אני חושב שרבינו שגדל על ברכיו של החזון איש, והוא ממשיך דרכו של החזון איש, אני חושב שיש פה המשך לאותו ביקור שזכינו אז. כל אחד יודע את החביבות הגדולה של החזון איש לישיבה גם לראש ישיבות שהוא שלח אותם. הישיבה היתה בקרבה מיוחדת עם החזון איש. והנה זכינו לקרבה הזו עד היום הזה".