אאא

במלאות שמונה שנים להסתלקותו של ראש ישיבות מיר הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל, נערכה אמש (ראשון) בהיכל ישיבת מיר ברכפלד, עצרת זיכרון ומספד לזכרו.

בנו הרב שמריהו יוסף פינקל נשא דברי הפסד ועמד בדבריו על עמל התורה של אביו שעל אף כל ייסוריו הקשים עמל בתורה ביגיעה עצומה ודאג לרווחתם של בני הישיבה במסירות עצומה.

בעצרת אף השתתף ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק ברזל שזקוק לרחמי שמים מרובים, כאשר על אף מצבו הבריאותי, טרח ובא ונשא דברים לזכרו של ראש הישיבה זצוק''ל.

בדבריו, הרחיב על מעלת זכרון רה''י שכאשר דמותו של הרב חקוקה בליבות התלמידים ומשפיעה על מעשיהם - הרי רה''י כביכול חי עמנו.

בעצרת השתתפו ראשי הישיבה הגרא''י פינקל, הגר''נ אלון והגר''צ פרצוביץ.

הציבור נקרא להתפלל לרפואתו של רבי אברהם יצחק ברזל בן חנה מערא, בתוך שאר חולי ישראל.