אאא

במהלך חודשי החורף, התלוננו רבים מתושבי העיר בני ברק על התשתיות הלקויות שגרמו להצפות חוזרות ונשנות כל פעם שירד גשם.

אחד התושבים, שרכבו ניזוק כתוצאה מהצפת מים, החליט לתבוע את עיריית בני ברק, האחראית על תחזוקת הרחוב והתשתיות אשר בתחומה.

לפי כתב התביעה, העירייה מסרבת לשלם את הנזקים שנגרמו, והם מפרטים כי העירייה לא נקטה בצעדים הנדרשים על מנת למנוע את ההצפה.

פנייתנו לעיריית בני ברק לקבלת תגובה על התביעה, טרם נענתה. אם יחליטו להגיב, נפרסמה במלואה.