אאא

במעמד מרטיט לבבות ומלא ברגשי הוד התקיים השבוע (ד) סיום הש"ס במסגרת הדף היומי שנלמד מידי יום בכולל 'ישמח משה' בביהמ"ד הגדול שבנשיאות כ"ק האדמו"ר מסאסוב שליט"א בהשתתפות אברכי הכולל, נציגי 'חזקו', ובראשות רבני הכולל והישיבה, המנצח על המלאכה איש החסד הרב אברהם קלוגר יו"ר הארגון וכן נציג ההורים.

לאחר נטילת ידיים ליד שולחנות ערוכים לסעודת המצוה ערך הרב קלוגר במקום את סיום הש"ס ולאחר אמירת הקדיש לעילוי הנשמות הטהורות פצח הקהל בריקוד לכבוד התורה ולומדיה, ומיד לאחמ"כ נשא הרב קלוגר דברים קצרים כשקולו נשנק מהתרגשות בעת אשר זכינו ב"ה לברך על המוגמר בסיום לימוד הש"ס שנלמד במשך כל ימות השנה למען היות נר זכרון תמידי לנשמותיהם הטהורות של בני חזקו, כשבכל יום לפני הלימוד מוזכר שמם של הילדים אשר באותו היום חל יום היא"צ שלהם. והזכיר וביקש במעמד נשגב זה כשהם ודאי משתתפים בשמחת התורה יחד עמנו שיעמדו למליצי יושר וטוב עבור כל המשתתפים.

לאחמ"כ נשא דברים הרה"ג יצחק פרידמן המג"ש המפורסם של "הדף היומי" שדיבר במעלה העצומה שהלימוד מביא לכל בני הבית, ומילא את דבריו הרה"ג דוד נתנאל שוורץ מרבני ישיבת סאסוב שאף הביא דוגמאות של ישועות שהגיעו ע"י לימוד הש"ס וקיבל ע"ע במעמד זה ללמוד במיוחד את הדף היומי לעילוי נשמתם של בני חזקו נ"ע.

לאחר שירות ותשבחות ששוררו לכבוד לומדי התורה פתח בדברים ראש הכולל דסאסוב הגאון רבי שמואל בנימין סופר שהרחיב במעלתו המיוחדת של הרב קלוגר המחייבת את האחרים שלמרות העיסוקים הרבים שנדרשים בניהול פעילות חזקו ונסיעות לכל קצות הארץ לעמוד לימינם ולתמוך באופן אישי בכל משפחה מהצפון ועד הדרום עם כל זאת מגיע תמידים כסדרם ללימוד הדף במסגרת הכולל ומקפיד על זכות נשגבה זו לזכרם הטהור של הילדים היקרים. ולקראת סיום נשא דברי ברכה נציג ההורים הרב ישראל משה חרש מת"א, אשר הודה במילים נרגשות על הסיוע הרב של חזקו לכל המשפחה ועל ההתרגשות הרבה כהורה בחזקו לראות במו עיניו מעמד מרגש כזה של סיום לימוד קדוש זה, וזאת כחלק קטן מהפעילות העניפה לסייע למשפחות בהנצחת זכר הילדים.

בסיום המעמד התרחשה אנקדוטה מרגשת כשבזה אחר זה קמו אברכים שהשתתפו במעמד וקיבלו על עצמם גם הם לאור הדברים ששמעו וראו להצטרף למעגל הלומדים באופן קבוע את הדף היומי לזכרם ועילוי נשמתם של ילדי חזקו, אשר וודאי ימליצו טוב וחסד בעבור כל אלו המסייעים לכל פעילות חזקו להנצחתם ולעמוד לימין הוריהם ומשפחתם.