אאא

בית הדין הצבאי ביפו דן היום (חמישי) בעניינו של גמליאל מדהני, בנו של רב עולי אתיופיה באור יהודה, שנעצר לפני כשבוע בביתו לאחר שהוגדר כעריק במשך יותר מאלף יום, משום שציית לרבני 'הפלג' המורים לא להתייצב בלשכת הגיוס להסדרת הדיחוי מצה"ל.

השופטת שדנה בעניינו, מול פרקליטו עו"ד מנחם שטאובר, תמסור בהמשך הערב  את החלטתה באשר להארכת ימי המעצר שלו, אך הדיון בנוגע לגזר דינו הסופי טרם נקבע. 

במהלך הדיון נמסר למדהני מכתב חיזוק מראשי ישיבת חדרה, המשויכת ל'פלג'. הגר"י ארנברג והגר"ט נוביק כתבו לעריק, שהשבוע הפגינו בגין מעצרו מאות אנשי 'הפלג': "הינך מייצג את מצב התורה".

 הפגנת 'הפלג' למען מהדני (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

"מעלת כבוד הבחור החשוב, גיבור החיל", נפתח מכתבם בשורת שבחים ארוכה, "בן העליה, דגול מרבבה, דורש ה' ועוזו מבקש פניו תמיד, כבוד שמו מפואר גמליאל בן מאירה ני"ו יאיר, יצהיר ויופיע עדי עד להאיר באור התורה ויראה טהורה בישראל, אורך ימים ושנות חיים, בנו של רב עולי אתיופיה באור יהודה הרב רבי נדב מדהני שליט"א".

הרבנים ממשיכים במכתבם: "אתה הוא הגבר אשר הגדירו הרמב"ם ז"ל בסוף הלכות שמיטה ויובל, 'אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להיבדל לעמוד לפני ה', לשרתו ולעבדו לדעה את ה', והלך ישר כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם'. ואם כן, עליך נאמר המשך דברי הרמב"ם הקדושים: 'הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים'".

"ובכך נבין את עומק התהום הפעורה בינינו ובין מנגדנו - שלטון הרשע וכל המסתעף עליהם", תוקפים הרבנים את הזרם המרכזי ביהדות החרדית - "בצירוף דברי הרמב"ם סוף הל' מעילה: 'ומה עצים ואבנים עפר ואפר, כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד נתקדשו, וכל הנוהג בהם מנהג חול (בשיעור שווה פרוטה) מעל בה', ואפילו היה שוגג צריך כפרה' - קל וחומר לקדושתך קודש קדשים שהיא קדושת שמים באשר קבע אדון העולם עצמו כי הוא חלקך ונחלתך לעולם ולעולמי עולמים, הנוהג בך מנהג חול ועל אחת כמה וכמה מנהג בזיון כמה עונשו קשה לאין ערוך, וכמו שמצינו כאשר מלך בבל נשתמש בכלי קודש שיצאו לחולין באשר באו פריצים וחיללוהו אכן כיון שנשתמשו בהם לגבוה בעבר ועתה משתמש גוי במשתהו נתחייב מיתה לשמים ונהרג בו ביום, קדושתך העליונה שאינה מתחללת כלל כמה קשה לפני ה' יתברך הביזיון שנוהגים בך".

העריק ואביו (באדיבות המצלם, ללא קרדיט)
העריק ואביו (באדיבות המצלם, ללא קרדיט)
הגדלה

הרב יהושע ארנברג והרב טוביה נוביק מכריזים: "במצבך הנך מיצג את מצב התורה בכללה, ולכן אנו בטוחים כי נותן התורה, המלמד תורה לעמו ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים וחיי עולם נטע בתוכינו, עומד לצדך בכל מצביך, וכמ"ש הרמב"ם שם: 'ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו... הרי דוד אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומך גורלי'".

"וכשם שרבי אלעזר בן פרטא היה בבית האסורים בשעת הגזירה ויצא בנס, כן יתן ה' ותזכה במהרה לשוב לתלמודך בנחת ושלווה, להמשיך עלייתך להגדיל תורה ולהאדירה בכל כוחות נפשך הגדולים, אורך ימים ושנות חיים ושלום", מסיימים ראשי ישיבת חדרה את מכתבם לעריק.

בתוך כך, מחר (שישי) ישוחרר מהכלא הצבאי, לאחר 60 יום, האסיר יהודה טומבק. מוקדם יותר השבוע הוא יצא לחופשה, כדי להשתתף בשמחת אירוסי אחותו, אך חזר לכלא ומחר כאמור ישוחרר סופית. במשפחתו אומרים, כי גם אם יוצע לו לקבל פטור מצה"ל, הוא יסרב לזה.

המכתב (סריקה)
המכתב (סריקה)