אאא

התרגשות רבה שררה במעונו של הגאון רבי שרגא שטיינמן, עת נחשפו בפניו - לראשונה, המסמכים של עליית אביו, מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל לארץ ישראל, לפני יותר מ-70 שנים.

 הגר"ש שטיינמן נחשף למסמכים

השבוע, נכנסו אל מעונו של ראש ישיבת 'אורחות תורה', הגר"ש שטיינמן, ראשי הג'וינט, עם המנהל החרדי, הרב יצחק טרכטינגוט והציגו בפניו את המסמכים המצהיבים.

בפני הגר"ש נחשפו, כאמור, מסמכי עלייתו של ראש הישיבה זצ"ל לארץ, וגם, המימון של נסיעת הרבנית וההלוואה של 2,000 פרנק, על מנת שהגראי"ל שטיינמן יוכל להתחיל את חייו בארץ ישראל.


במסמכים גם נחשף כי הג'וינט זכה לתמוך בחמיו של הגר"ש, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בלומדו בכולל חזו"א.

הגר"ש שטיינמן שיבדל"א, התרגש לראות את המסמכים, ואמר: "שמחתי לראות את המסמכים שמראים את הזכות הגדולה שהייתה לכם לתמוך בגדולי ישראל שהם לנו מקור מים חיים, אבי זיע"א וחמי יבדל"א, אני מברך אתכם שהזכויות הללו יעמדו לכם שגם היום תזכו לתמוך בהרחבת עולם התורה הפורח כאן בארץ ישראל".