אאא

חברת 'אמזון', ענקית הקניות המקוונות, השיקה בחודש שעבר את האתר והאפליקציה - גם בשפה העברית, כאשר לראשונה ניתן גם לקבל תמיכה בשפה העברית ולהציג את המחירים בשקלים. מבחינת 'אמזון', העברית היא השפה השמינית המוצעת על-ידם.

לאור כך, התעוררה שאלה הלכתית: האם מותר לבצע מכירות באתר 'אמזון', שכן נוצר החשש שיהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, ירכשו מוצרים דרך האתר - בשבת קודש.

הגאון רבי בנימין חותה, רב קהילת אחדות ישראל ומו"צ ביתר עילית, נדרש לשאלה הזו ולאחר בדיקה מעמיקה ושיחות עם בכירי 'אמזון', הוא משיב כי ניתן לבצע מכירות דרך האתר, והפתרון הוא שהמוכר יצא לחופשה זמנית.

"מכירות המתקיימות בכל העולם", אומר הרב חותה, "המיקל לקיים המכירות יש לו על מי לסמוך. אבל אתר אמזון בישראל בעברית הפונה ליהודים בארץ הקודש אסור להחזיק חנות באתר זה אלא רק אם ידאג שלא יוכלו הקונים לרכוש מוצרים ביום השבת כמבואר להלן".

הרב מוסיף ומבאר כי "לגבי החזקת אתר מכירות לגויים ברחבי העולם, אף לאלו שהקילו להשאיר האתר פועל, כיון שהמוכר לא עושה כלום בשבת והקונה עושה הכל מעצמו, כמו בהעמדת מכונה לממכר ממתקים במקום של גויים שלסוברים שמותר אף שאינו מכוין שלא לזכות בכסף עד מוצאי שבת, ורק טוב לכוין לזה כמבואר בכי בו שבת ח"ב עמ' קח', אתר מכירות אפשר לדמותו לזה".

"אבל כל זה באתר מכירות רגיל - שהקונה משאיר פרטי אשראי ופרטים אישיים והמוכר רק לאחר השבת מתעסק בביצוע העסקה", מבהיר הרב, "אבל באתר אמזון הדברים שונים, צורת העסקאות שם נעשית שהמעוניין לפתוח חנות באתר אמזון, הוא מזמין וקונה ומשלם על סחורה שנשלחת מהמפעל שלו למחסני אמזון בארצות הברית, והסחורה היא שלו לגמרי, והוא הקובע את המחיר כפי מה שהוא רוצה.

"וכשלקוח מבצע קניה בחנותו שבאתר, מיד אנשי אמזון גובים את הכסף על ידי פרטי האשראי שהוא השאיר, אורזים את המוצר הנדרש ושולחים לקונה, והמוכר משלם דמי שמירת המוצר ושליחתו ועוד אחוזים לאנשי אמזון, ולאחר כשבועיים אמזון שולח את הכסף למוכר - מה שנשאר מהעסקה לאחר ההוצאות, בהעברה בנקאית. אמזון כדי לבטח את עצמם לא נותנים אפשרות שהמוכר ידע מי הוא הקונה כדי שלהבא הוא לא יפנה אליו ישירות והם יפסידו את האחוזים שלהם".

הרב חותה מוסיף ומבאר כי "בתחילה חשבתי כיון שהמוכר הבלעדי בכל העסקה הוא בעל החנות ואנשי אמזון רק מספקים שירותים מחסן ושליחה וגביה עבור המוכר, וכיון שהכל נעשה מיידית בשבת, אסור להפעיל אתר זה בשבת בשום מצב כי הדבר דומה למחזיק חנות בשבת ואומר לפועל גוי שמיד בשבת יבצע את כל הנדרש על ידי העסקאות המתבצעות באתר, בשונה מאתר מכירות רגיל שהמוכר לא עושה כלום בשבת ורק לאחר השבת מבצע את פעולת המכירה וביצועה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ואין להקל מטעם שהגוי אדעתא דנפשיה קעביד והוא לא חייב לשלוח בשבת, כמבואר בשו"ע בסי' רנב' סעי' ב', שאם נותן לגוי לעשות מלאכה לפני שבת וקצץ עמו שכר שהגוי על דעת עצמו עושה כן ברשותו, זה אינו, שהיתר זה קיים רק כשאדם מבקש מהגוי לפני שבת שיעשה לו מלאכה והגוי עושה אותה בשבת על דעת עצמו, ומותר כשיש אפשרות מצד המבקש שיעשנה ביום חול, אבל כאן הרי הבקשה מתבצעת בשבת, שהרי לפני שבת לא התבקש לעשות המלאכה, כי לא היתה עסקה זו לפני שבת, ובזה לא אומרים כיון שנותן לגוי אפשרות לעשות ביום חול, שיהיה מותר, ולכן מטעם זה אסור לעשות כן".

"אבל לאחר בירור מקצועי עם בכירי נציגי אמזון בישראל מר אורי פירוז הי"ו ומר אורי לוי הי"ו שמלמדים באקדמיה לאמזון", מוסיף הרב חותה, "התברר לי שברוב המקרים, ברוב מוחץ, אין המוצר נכנס מיידית לטיפול למשלוח אלא לוקח כיממה ויותר עד שהדבר נעשה בפועל, ואם כן, מן הסתם העסקה לא מתבצעת כלל בשבת, ובפרט שברוב המקומות הדברים נעשים על ידי רובוטים, ואם כן אפילו אם נעשה בשבת - אין חשש, כי הרובוט מבחינתי דומה למכונה לממכר פחיות, שרובוט דהיינו המכונה, מבצע את נתינת המוצר על ידי כניסת הכסף על ידי הקונה, ואף באמזון על ידי ביצוע העסקה שעל ידי הקונה, הגוי הרובוט פועל, ולכן המיקל - יש לו על מי לסמוך".

הרב חותה מבהיר כי "כל זה רק באמזון בעולם אבל באמזון ישראל שיש כאן מכשול של לפני עיור שמכשיל יהודים בקניה בשבת, אסור לתפעל אתר זה בשבת בשום מצב. וכדי שאדם יוכל לסחור באתר זה בשאר ימות השבוע, יש פתרון לגרום שהמוכר יצא לחופשה זמנית וכך שום לקוח לא יוכל לקנות בשבת דרך האתר מהחנות של המוכר".

הרב מסביר כיצד ניתן לעשות זאת:

  1. נכנסים לחשבון מוכר לוחצים על settings (סטינגס) שפירושו הגדרות, נמצא מצד ימין למעלה בדף החשבון מוכר.
  2. לוחצים על info account (אקוונט ינפו) שפירושו פרטי חשבון.
  3. לוחצים על vacation a going (גויינג אויקיישן) שפירושו יוצאים לחופשה.
  4. משנים מ- active (אקטיב) שפירושו פעיל ל-inactive (אינאקטיב) שפירושו לא פעיל, ע"י לחיצה על הקובייה של inactive, וכך החשבון מושבת, ובמוצ"ש חוזרים על הפעולה כנ"ל, ומחזירים ל-active ואז החנות חוזרת לפעול.