ישראל במלחמהישראל במלחמה

הרב בנימין חותה


הלכה ב-60 שניות

שוכח לנתק את המנורה במקרר לשבת, האם חייב לנתק אותה כל השבוע? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: שוכח לנתק את המנורה במקרר לשבת, האם חייב לנתק כל השבוע? • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם מותר להשתמש בשבת בקומקום של מכון צומת? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר להשתמש בשבת בקומקום חשמלי של מכון צומת? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מותר לשים תמונה של ההורים על מגבת או עוגה שאוכלים?

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מותר לשים תמונה של אבא או אמא על עוגה שאוכלים או על מגבת? • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

אם יש עובד זר בבית - זה הפתרון למנוע בישול גוי • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: אם יש עובד זר בבית - זה הפתרון למנוע בישול גוי • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

הכנסת ס"ת לבית כנסת - עדיף לתרום או להשאיל? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: הכנסת ספר תורה לבית כנסת - עדיף לתרום או להשאיל? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם נשים צריכות להקפיד על סוף זמן קריאת שמע? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם נשים צריכות להקפיד על סוף זמן קריאת שמע? • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם מותר לברך או להתפלל מול ערוות בעל חי? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לברך או להתפלל מול ערוות בעל חי? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מותר לומר פסוקים וברכות כששקית אשפה בידו? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מותר לומר פסוקים וברכות כששקית אשפה בידו? • צפו (יהדות)

3
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

הפלאפון מצלצל בשבת - האם מותר לטלטל אותו? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: הפלאפון מצלצל בשבת - האם מותר לטלטל אותו? • צפו (יהדות)

4
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

קריאת הפטרה על-ידי מי שלא יודע לקרוא; מה הדין? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: קריאת הפטרה על-ידי מי שלא יודע לקרוא; מה הדין? • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

חתן ששמו כשם חמיו או כלה ששמה כשם חמותה, מה יעשו?

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: חתן ששמו כשם חמיו או כלה ששמה כשם חמותה, מה עושים? • צפו (יהדות)

5
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם צריך לענות 'ברוך הוא וברוך שמו' בברכת כהנים? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם צריך לענות 'ברוך הוא וברוך שמו' בברכת כהנים? • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם יש עניין להדליק נר לנפטר בבית בניו ובנותיו? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם יש עניין להדליק נר לנפטר בבית בניו ובנותיו? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

זו הכוונה שצריך לכוון בעת אמירת "יהא שמיה רבה" • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: זו הכוונה שצריך לכוון בעת אמירת "יהא שמיה רבה" • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

קריאת הפטרה - מתוך תנ"ך או ספר הפטרות? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: קריאת הפטרה - מתוך תנ"ך או ספר הפטרות? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם מותר לנשים ללכת לבית הקברות? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: האם מותר לנשים ללכת לבית הקברות? • צפו (יהדות)

כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

מיקרובליידינג לנשים, האם זה מותר? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: מיקרובליידינג לנשים, האם זה מותר? • צפו (יהדות)

1
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

ספרדי יכול לענות אמן ל'הגפן' על יין שלספרדים הוא 'שהכל'? 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: האם ספרדי יכול לענות אמן ל'הגפן' על יין שלספרדים הוא 'שהכל'? • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

האם מותק לחבק ולנשק את האבלים? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: האם מותק לחבק ולנשק את האבלים? • צפו (יהדות)

2
| כיכר השבת |

הלכה ב-60 שניות

ישן בבית האבלים בלילה הראשון, צריך לישון שם כל השבעה?

"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: ישן בבית האבלים בלילה הראשון, האם צריך לישון שם כל השבעה? • צפו (יהדות)

6
| כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר