אאא

כמה חודשים לאחר שהגאון רבי שאול אלתר הקים את מוסדותיו במסגרת הפילוג בחסידות גור, יצא אמש (מוצאי שבת) הגר"ש אלתר במכתב חיזוק מיוחד לאחד מילדי התלמוד תורה, בעקבות כך שחלק מהילדים הלומדים בתלמוד התורה שתחת חסותו, עוברים הצקות והטרדות בעת שובם מהלימודים.

במכתב כותב הגר"ש. "שמחתי לשמוע שאתה משתדל להתגבר לא לכנות בכינויי גנאי, ולא לפגוע ביהודי אחר, ואפילו אם אחרים מעליבים ומציקים, כדאי להתרגל להבליג".

עוד מוסיף וכותב הגר"ש כי "כפי שאנו אומרים בברכות השחר 'ותצילנו מעזי פנים ומעזות פנים', אפשר  שהכוונה היא תצילנו מעזי פנים שלא יציקו לנו, אבל גם אם מציקים, תצילנו שלא נתרגל בעצמנו להיות עזי פנים, כלומר שלא נגיע למידה של עזות פנים, אלא נשתדל לדבר בדרך ארץ ובנעימות".

התלמיד שקיבל את המכתב המחזק הגיע הבוקר לתלמוד התורה, ולאחר שהראה את המכתב להנהלת הת"ת, החליטו בהנהלה להדפיס את המכתב, ולחלק עותקים לכלל הילדים.

המכתב
המכתב