אאא

מעשה באבא שחשב שבנו חולה, כאשר הגיע לבית הכנסת ורצה לקרוא ל'חברא קדישא', הבעל שם טוב הקדוש, שלח מישהו שיכה את ה"מת", לא באמת מת.

למעשה זה יש כמה גירסאות. הגירסה שלהלן סופרה ע"י רבי דוד מגיד מישרים דקהילת קודש טולטשין, נכד הצדיק רבי דוד פורקעס, שהיה תלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, וכך היה המעשה:

איש אחד הלך עם בנו שהיה משוגע, לבעל שם טוב הקדוש כדי שירפאו. כאשר התקרבו לעיר כפרסה אחת בלבד, הבן המשוגע התחזק, והחליט לעשות את עצמו כאילו הוא 'מת'.

אביו חשב שבנו באמת מת. מה עשה? חשב לקחת אותו לכיוון בית הקברות של העיר כדי שהחברא קדישא יטפלו בקבורתו. כשהגיע לעיר, הניח את "גופת" בנו ה"מת" בבית הכנסת בעזרת נשים עד שיטפלו בקבורתו, והלך לקרוא לחברה קדישא שיגיעו לערוך בו 'טהרה'.

והנה, עוד לפני שהגיע האב עם הבן לעיר, אמר הבעל שם טוב הקדוש לסופר: "היום אנחנו עתידים להכות 'מת' אחד".

כאשר הביאו את ה'מת' לעיר, אמר הבעל שם טוב הקדוש לסופר: קח רצועה עבה (ערקתא דמסאני) ולך לבית הכנסת, וגרש משם את החברה קדישא.

לאחר מכן ציווה הבעל שם טוב הקדוש על הסופר להכות את ה'מת', וכך עשה, והכה את ה'מת' כמצות הבעל שם טוב, אבל ה'מת' - לא קם ולא זע.

משראה כך, ציווה הבעל שם טוב הקדוש שיניחו את ה'מת' באיזה בית, ושיסגרו אותו שם, וכך ישמרו אותו עד לחג הפסח. ועד לחג הפסח היו עוד שלושה שבועות.

בליל פסח ציווה הבעל שם טוב הקדוש, שיושיבו את ה'מת' ליד השולחן, ויתמכו אותו בעזרת כרים עד שיהיה במצב של ישיבה, ויעמידו לידו איש אחד שיכניס לתוך פיו כל מה שאחרים מכניסים לפה, אכילה או שתייה, וביקש שישמרו עליו טוב שלא ינסה לברוח, כי אם הוא יצליח לברוח יהיה קשה למצוא אותו.

כאשר הגיעו לכוס השלישית - ה'מת' לא היה יכול עוד לסבול, וקפץ ודילג וברח מן הבית, ויצאו חיפשו אותו הרבה עד שמצאו אותו, ואז ריפאו הבעל שם טוב הקדוש.

 

מאימרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע טוב ומבורך 

כיצד יכול כל אחד לקיים בכל רגע את מחיית זכר עמלק? אומר הבעל שם טוב הקדוש, מה היתה מטרת עמלק? להכחיש שעשרת המכות וקריעת ים סוף, הם ניסים גלויים של הקב"ה, והוא השקיע את כל כוחותיו כדי לשכנע שהכל מה שקורה הוא בדרך הטבע.

מטרתו היתה לשכנע את לישראל ואומות העולם שמה שקורה אינו מושגח בכל רגע, וכולם מסורים בידי הטבע, וזאת למרות העובדה הידועה, שהטבע עצמו מסור להשגחתו התמידית ונשלט - מכוחו של ה' יתברך, וכידוע ש'טבע' בגימטריא - 'אלוקים', "ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת – אין עוד".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

סוד מחיית זכר עמלק: כאשר האדם תולה את כל מה שקורה עימו במהלך היום בכל פרט ופרט - בהשגחה פרטית של ה' יתברך, הוא זוכה לקיים בכל רגע ממש! את מחיית זכר עמלק, שהיא מצוה יקרה וחשובה מאוד (עפ"י ליקוטי מהר"ם ח"א).

מוסיף הבעל שם טוב הקדוש, שהוא זוכה להמשיך את 'דרך הניצחון' של משה רבינו, שלימד את העם להכניס בכל מה שקורה - אמונה בה' ובהשגחתו המופלאה (עפ"י תולדות יצחק לפר' זכור).

מטרה נוספת של עמלק היתה להביא את האדם להרגשת גאווה וגדלות, שכן "עמלק" בגימטריא "רם". הכרה ברוממות וגדלות ה' יתברך, מסייעת לאדם להגיע לענווה, ולהתפעלות שכל ניסיו מגיעים רק מתוקף ה' יתברך ומגדלותו, כוחו וגבורתו העצומים (מאור ושמש פר' תצוה).

יהי רצון שנזכה להתחדש בחודש אדר באמונה שלמה בגדלותו וכוחו של ה' יתברך הוא  "יראנו נפלאות", ישועות ונחמות, אמן!