אאא

בפעם הראשונה, הממשלה הכריזה כי היא לא מחוייבת לקבל את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. בתשובה שכתבה לבג"צ קבעה; במצבים מסויימים הממשלה רשאית לקבל החלטות בניגוד לעמדתו של מנדלבליט.

בג"צ דן בשבועות האחרונים, בעתירות רבות שהוגשו כנגד ההחלטה של שר המשפטים, לפתוח בחקירה נגד מח"ש - המחלקה לחקירות שוטרים.

בתגובה שהגישו בשם הממשלה עורכי הדין פרופ' רון שפירא וד"ר אביעד בקשי, מתבקשים שופטי בג"ץ בפעם הראשונה, על ידי הממשלה לקבוע באופן מפורש כי חוות דעתו של היועמ"ש איננה מחייבת את הממשלה, ולכן במצבים מסוימים רשאית הממשלה לקבל החלטות בניגוד לעמדתו של היועמ"ש.

בתגובה נכתב: "הממשלה מבקשת לעמוד על כך שבנושאים שבהם היא נושאת בסמכות החוקית ובאחריות הציבורית אין היא נכונה ואין היא רשאית להיפטר מן החובה להפעיל כיאות את שיקול דעתה".

עורכי הדין שפירא ובקשי אף אומרים כי ייתכן שהזדמנות חריגה זו, בה לא היועמ"ש מייצג את עמדת הממשלה אלא עורכי דין פרטיים, היא ההזדמנות הנכונה לדון בשאלת סמכות היועמ"ש לכפות את עמדתו על הממשלה.

"עמדת המוסדות המשיבים בסוגיה זאת מעולם לא הוצגה במישרין בפני בית המשפט העליון, אלא באמצעות נציג הסובל מ'בעיית נציג' חריפה, בשעה שיועצים משפטיים יצגו את הממשלה בשאלה האם היא צריכה להיות כפופה להכרעותיהם שלהם".