אאא

במהלך סעודת הפורים שערך הרב הצדיק רבי מנחם ביטון, מנהיג קהילת 'מאיר ישא ברכה' בכפר סבא, בהשתתפות מאות אנשים, הסביר הרב את המשמעות של נגיף ה'קורונה'.

"עוד לא התחלנו להבין מה זה לקרוא לקדוש-ברוך-הוא", אמר הרב, "הוא קורא לנו, לכן הביא 'קורונה', כי הקב"ה קורא לנו".

הרב מתח ביקורת על הנוסעים לחו"ל לחג הפסח ורמז כי בשל כך הגיעה ה'קורונה': "כמה משפחות, כבר הזמינו נופש למרוקו, לצרפת, הם אומרים במילים ברורות - 'אין משיח', 'אנחנו לא מאמינים שנאכל מן הזבחים ומן הפסחים בבית המקדש', אומר ריבונו של עולם - אתם מוכנים לעזוב אותי בפסח בארץ ישראל, כולם נוסעים לחוץ לארץ, ואנשי התיירות, הם אומרים 'ריבונו של עולם תשמע, אל תפריע לנו בעסקים שלנו, החלטת להביא את מלך המשיח, תחכה תחכה, אחרי שנעשה כמה ג'ובות, נעשה את הכסף שלנו.

אומר ריבונו של עולם שכינה בגלות, שכינה מתגוללת בעפר, שכינה צועקת, יש לי צער, אומר ריבונו של עולם השכינה בצער, אתה רוצה לשבת רגל על רגל, לסגור את הבית שלך בארץ ישראל, את המקדש מעט שלך, לעזוב את ארץ ישראל לפסח?".