אאא

לא רק הרצ"פ פרנק היה חסידו של הראי"ה: ר' משה בלוי מספר על ר' מנדל פרוש, ראש השוחטים של ירושלים - שאיים שאם הוא ייכנע לרבני ירושלים שכתבו לו שיישאר ביפו, הרי שהוא יטיל עצמו על פסי הרכבת...

וכך כותב בלוי על סירבו של הרצ"פ פרנק לעזוב את הרבנות הראשית אפילו באם יקבל משכורת דומה: "בשנת תרפ"ג (1923) רצו ידידי הרצ"פ פרנק להוציא אותו ממשרד הרבנות של הקהילה החופשית. הם ראו ביציאתו משום עידוד בשביל היהדות החרדית. נקראה אסיפה בבית הגר"י דיסקין זצ"ל להבטיח לו את אותה המשכורת שהוא מקבל מאת הקהילה (קיבלו הבטחה מהרצ"פ שבתנאי זה יעזוב את משרד הרבנות) האסיפה התקיימה אבל כנראה כל באי הקהילה לא ישובון, ורבני משרד הרבנות נשארו במקומם. 

"בשנת תרצ"ה (1935) באו שוב מתווכים אל העדה החרדית לקבל את הרצ"פ לסגן מרן שליט"א, ולהבטיח לו את אותה המשכורת. ואנוכי נפגשתי פעמיים עם הרצ"פ בעצמו. לפני זה ביקשתי מהמתווך ליתר בטחון פתקא בכתב ידו של הרצ"פ פרנק שבה כתב שהוא מסכים להיות החותם השני בכל ענייני הציבור. אחרי קבלת הפתקא קבלה הנהלת העדה החלטה להיענות לבקשת חוגו, הכולל מספר הגון של שומרי תורה ולקבלה, כדי לחזק בזה את חזית היהדות החרדית, אבל שוב פעם התחרט הרב פרנק. את הפתקא מסרתי חזרה למתווך ר' בנימין כהן נ"י על פי דרישתו".

הרצ''פ פרנק זצ''ל (צילום: מאת תמר הירדני - הארכיון הציוני, ייחוס - מתוך ויקיפדיה)
עיבוד לצילום של הרב צבי פסח פרנק בין השנים 1920-1940 (צילום: מאת תמר הירדני - הארכיון הציוני, ייחוס - מתוך ויקיפדיה)

לאחר פטירתו של הגרי"ח זוננפלד ניסה הרצ"פ למנוע שימנו רב חדש לעדה החרדית, כיון שיש כבר את הגראי"ה קוק כרב של ירושלים, ולכן הוא שלח מכתב בעניין למרן הגרח"ע גרוזינסקי בו ביקש ממנו למנוע מהרב ז'ק שהוזמן ע"י העדה החרדית לבוא ולכהן במקומו של מרן הגרי"ח זוננפלד, בטענה כי יש כבר את הרב קוק.

הגרח"ע השיב לו כי העדה החרדית היא קהילה לעצמה מאז ומקדם ורשאית למנות ככל אשר תרצה. (מקורות יש בספר אגרות רח"ע). 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מעניינים דבריו של בלוי שכותב כי "כשהועיד ויצמן את האספה באולם ת"ת "עץ חיים" החליטו זקני הרבנים לא ללכת, ולמרות החלטה זו הלך הרצ"פ פרנק אל האסיפה...  אנכי הייתי קשור באופן פרטי בשטח להגר"י דיסקין וחברי הועד הצעירים רצו שאעבור לפקודתם ודרשו ממני שבעת הצורך אעלים כמה דברים מידית זקני הרבנים.

הראי''ה קוק זצ''ל (צילום: ספריית הקונגרס האמריקני)
הראי"ה קוק זצ"ל (צילום: ספריית הקונגרס האמריקני)
הגדלה

"פעם נקראתי לבית הרצ"פ פרנק, ובנוכחותו של הרי"מ טוקצינסקי הי"ו נמסרה לי כעין התראה, שאם אמשיך לשמור אמונים לרבנים הזקנים (הגרי"ח זוננפלד ומהרי"י דיסקין, י"ש) ואמשיך להמלך בהם בכל דבר, לא יוסיפו שאר הרבנים לרכוש לי אמון, זאת אומרת, אפסיד משרתי".

בפרק הבא, מהי דעתו של הגרצ"פ פרנק, מדוע הרב קוק - יותר מתאים מרעהו הגרי"ח זוננפלד?!

  • ישראל שפירא, הינו מרצה ומדריך טיולים בארץ ובעולם המתמחה בהיסטוריה תורנית.
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]