אאא

מגיפת ה'קורונה' המשתוללת ומתפשטת מעוררת לא מעט שאלות הלכתיות, חלקן הובאו בפני הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חבר המועצת ורבה של רמת אלחנן.

בעלון 'קול ברמה' הובא כי כאשר שאל הגר"י זילברשטיין את גיסו מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי, מה הסגולה נגד ה'קורונה', שהוא ממליץ לתושבי רמת אלחנן, השיב מרן הגר"ח ואמר: "שילמדו פרק איזהו נשך".

"לדעתי", הוסיף הגר"י זילברשטיין, "גיסי אמר זאת מפני שמדובר בפרק קשה, וכיון שגם הקורונה התגלתה כנגיף קשה, יש להקדים לה תרופה".

ומה עם אלה שאינם יכולים ללמוד פרק זה? הגר"י זילברשטיין המליץ "לקיים את דברי הגמרא במסכת מגילה (ל"ב א') האומרת 'משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג' וכו'.

"והמהרש"א שם שואל, למה לא הזכירו גם ראש השנה ויום הכיפורים, ומתרץ - שמשה תיקן רק בחגים הבאים מזמן לזמן, אבל ר"ה ויוה"כ אינם כאלה, שהרי יש לאדם ליתן לבו לתשובה בכל השנה. וכיון שיש ענין גדול שאדם יידע לפחות מסכת אחת על בוריה, כדאי ללמוד את מסכתות ר"ה או יומא, ולהיות בקי בהן".

 המגיד הליטאי: "הכל יתמוטט ואז יתגלה המשיח" (באדיבות המצלם)

"כשאמרתי זאת לגיסי", אמר הגר"י זילברשטיין, "אמר מרן הגר"ח, שהסגולה בלימוד המסכת תסייע רק אם נפשו של הלומד נמשכת אליה, והוא לומד אותה בשמחה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בנוסף, הוסיף הגר"י מקבץ שאלות בנושא הקורונה:

  • האם מותר לצאת עם מסכת-הבד על הפנים, בשבת, במקום שאין בו עירוב?

הגר"י זילברשטיין: נראה שמותר מפני שהדבר דומה לאצולי-טינוף. 

  • לאור הבעיה שנוצרה במקוואות, מה יעשה סופר סת"ם שקיבל על עצמו לטבול כל פעם שהוא כותב שם הויה?

הגר"י זילברשטיין: שיעשה התרת-נדרים, או שישפוך על עצמו תשעה קבין, ואם הוא גיבור - שיילך לטבול בים. 

  • אדם שיש לו מקום בביתו, והוא יכול להעמידו או לרשות כולל אברכים שסגר את שעריו, או לת"ת שנסגר, את מי יעדיף?

הגר"י זילברשטיין: הכל לפי הענין והמקום.