אאא

דף כה

א.      מנין דבחול מותר לשרוף תרומה שנטמאת 1. משמרת תרומותי, טהורה וטמאה. 2. לא בערתי בטמא ממע''ש, אבל מבער תרומה שנטמאת. 3. תתן לו ולא לאורו.

ב.      החומרא 1. קדש חמיר בפנקעכ''ס: פיגול, נותר, קרבן, מעילה, כרת, ואונן, או דכרת עדיפא. 2. בתרומה איכא מחפ''ז- מיתה חומש פדיון וזרים.

ג.       ההכנה לשבת 1. הדלקת נר שבת חובה, לכן עטרן אסור בהדלקה כיון דריחו רע. 2. רחיצה רשות וי''א מצוה.

ד.      נשיתי טובה 1. בית המרחץ. 2. רחיצה בחמין. 3. מטה וכלים נאים. 4. מטה מוצעת ואשה מקושטת לת''ח.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     איזהו עשיר 1. נחת רוח בעשרו. 2. מאה שדות כרמים ועבדים. 3. אשה נאה במעשים. 4. ביכ''ס סמוך לשלחנו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מנין דשרי להנות בחול בשריפת תרומה שנטמאת (3)

ב.    החומרא בתרומה ובקדש (2)

ג.     ההכנה לשבת (2)

ד.    מהו נשיתי טובה (4)

ה.    איזהו עשיר (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com