אאא

'דורשי ציון', מסגרת לימוד ייחודית המאגדת תחתיה את מיטב הכשרונות, יחידי הסגולה, העילויים והמתמידים בפרד"ס התורה בכל רחבי הארץ - ואשר  בראשה עומד בנו של הגרש"ז אויערבאך, הגאון ר' מאיר שמחה, נמצאת כעת במשבר עמוק במיוחד עקב מגיפת הקורונה.

עזרו ותימכו ביד רחבה בלומדי התורה >>

כולל 'דורשי ציון' פועל כבר שנים רבות לאפשר לכל החפץ ללמוד תורה בשמחה ובאהבה למצוא מסגרת וחבורה שתקדם אותו, ראשי החבורות משקיעים כוחות להכין שיעורים נפלאים ע"מ שלימוד התורה יהיה ברור ונהיר, והלומדים שוקעים בד' אמות של תורה והלכה, המטרה העיקרית היא להגיע לנקודה הפנימית, היכן הדברים מגיעים לחיי המעשה ולהצליח להבין כיצד אפשר לקיים כל סוגיא גם היום, כל זאת מתוך אחדות ואהבה בין חברי הכולל.

התרומה והשותפות עם לומדי כולל דורשי ציון, היא שותפות עם המסר הגדול של התקופה שאנו עוברים:

בימים אלו של תופעה שלא הכיר העולם,

אנו מגלים נקודות מיוחדות שגורמות לכולנו לשנות הרגלים ולהתרגל להתנהגות חדשה:

אחדות: אנשים נדרשים לשמור מרחקים – ומנגד נראה אנשים שאין שום קשר ביניהם מתפללים יחדיו בבתים פרטיים.

השתוות: כולנו מבינים כיום שאין מי שיש לו 'העדפה מובנית' אלא 'כולנו בסירה אחת'.

אחריות: כולנו נדרשים לגלות אחריות אישית למען הכלל.

מקוריות: עלינו להתמודד עם שאלות הלכתיות שלא הכרנו.

יצירתיות: עלינו לחשוב על פתרונות כדי להתמודד עם המצב החדש.

פשטות: כולנו הבנו שאפשר לחיות בצורה פשוטה יותר, והרבה יותר אנחנו...

כולנו חשים בצורה חזקה שכל הדברים האלו אינם מקריים, אלא הם מסרים מהקב"ה אלינו, לשינוי התנהגות ולחזרה אל השרשים, זוהי האמירה של המצב החדש שבו אנו שבים לעצמנו, לנקודה הפשוטה, האמיתית והשורשית גם יכולה לחבר אותנו לעבודת ה' בצורה המקורית, ללימוד של כל חלקי התורה שכבר שכחנו שהם קיימים, תנ"ך משנה גמרא וגם חכמת האמת, והכל באחדות מלאה אחד עם השני, ולא משנה אם הוא מקהילה כזו או אחרת, או בכלל לא שייך לקהילה, זהו הזמן להתחבר לקיום התורה בכל תרי"ג מצותיה.

בימים טרופים אלו עושים הכל כדי להסיר חרון אף וחבר תלמידי החכמים והמקובלים אשר עוסקים בתורה בחכמה ובנסתר, מתוך הדחק, ובשבועות האחרונים נמצאים ממש על סף חרפת רעב, דבר אשר לא היה כמותו מאז ומעולם הבטיחו שאף יתפללו על התורמים שיקויים בהם הפסוק :"ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף"!


עזרו ותימכו ביד רחבה בלומדי התורה >>