אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק כ"ה

  ההסבר הקצר לפרק כ"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק כ"ה:

 

פרק כ"ו

  ההסבר הקצר לפרק כ"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק כ"ו:

 

לפינות הקודמות >>