אאא

לרגל מאה שנים להצהרת 'סן רמו', 'כיכר השבת' במסע בן שלושה פרקים על היחס בחרדי להצהרה.

בפרק א' סיפרנו על ההצהרה ועל השמחה של עם ישראל על כך שאומות העולם מאשרים לו להקים מדינה, היא מדינת ישראל, ועל האגרת הנדירה של רבי מאיר שמחה מדוינסק בעל ה'אור שמח' זצ"ל, ששמח על ביטול שלושת השבועות.

בפרק ב' הבאנו את סיפורה של האגודה החרדית 'בריתי יצחק' שחגגה מאה שנים להצהרת סן רמו, שלטענתם ג' השבועות שהקב"ה השביע את עם ישראל בחורבן בית המקדש, בטלו כעפרא דארעא, ועם ישראל זכה לחזור לארץ הקודש אשר הבטיח הקב"ה לבניו.

בפרק הנוכחי נחשוף את דעתו של רבי אביעד נייגר בעל 'ילקוט השבעתי אתכם' הסובר שאגרת זו מזויפת! וח"ו לחשוב שמקולמוסו של רבינו מאיר שמחה מדווינסק בעל ה'אור שמח' ו'משך חכמה' נכתבו דבריו אלו! וגם אם איננה מזויפת היא רחוקה מאוד מלהיות כאסמכתא לשיטתם

בעל ה'אור שמח' זצ''ל (Chesdovi, ויקיפדיה)
בעל ה'אור שמח' זצ"ל (מתוך ויקיפדיה)
הגדלה

• • •

באתר 'ילקוט השבעתי אתכם' המפרסם את היסוד ההלכתי שמתנגד לעצם הכפירה הציונית, וחיבר עשרות ספרים וקונטרסים מדברי הראשונים והאחרונים שמוכח מדבריהם, ששלוש השבועות הם להלכה ולא אגדה, ושהן חלות כיום.

הרב אביעד נייגר, בעל ''ילקוט והשבעתי אתכם''
הרב אביעד נייגר, בעל "ילקוט והשבעתי אתכם"

במאמרו על האגרת של ה'אור שמח' טוען שסביר להניח כי מכתבו של רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק - מזויף!!

את המכון הקים בשנת תשע"ב ר' אביעד נייגר, בעל תשובה דתי לאומי. לאחר שלמד במכון מאיר ולאחר תקופת ההתנתקות, התחרד, עזב את תפיסת העולם של הציונות הדתית וכמי שהאמת חשובה לו הפך למתנגד לציונות.

לטענתו של ר' אביעד נייגר, לאחר שתנועת חובבי ציון אליה נלוו מהמשכילים, ולאחר שהרבנים כבר נטשו את הציונות ונהיו ממתנגדיה (כמו הנצי"ב מוולוזין, האדר"ת ואחיינו רבי אליהו עקיבא רבינוביץ ורוב רבני מקימי תנועת 'אגודת ישראל' שבתחילה היו בתנועת 'חיבת ציון' ואף חלקם השתתפו בקונגרס הראשון בראשות חוזה המדינה הרצל) אזי הציונים חיפשו להם 'עלי תאנה' חדשים שיוכלו להשתמש בהם, וכך זייפו את 'אגרת האור שמח'.

 

ר' אביעד נייגר מציג ראיות שהאגרת סותרת את דברי האור שמח בפרושו לתורה בספר 'משך חכמה' בסוף פרשת ויחי (פרק נ פסוק כד) וכן בשמות (יב פס' טו).

באגרת הנ"ל ישנה התעלמות מוחלטת מדבריו של בעל ה'יפה קול', 'אהבת יהונתן', החת"ס, ועוד רבים מגדולי ישראל שסברו שאם אומות העולם יתנו אישור לעלות לארץ ישראל הרי אסור הדבר משום איסור שלוש השבועות.

מבאר ר' אביעד שגם אילו ה'אור שמח' כתב את האגרת, הרי שדבריו הם: ש'סר פחד השבועות', ולא שהשבועות בטלו, אלא הפחד לעת עתה סר.

 (מתוך ''התור'' גיליון ג')
(מתוך ''התור'' גיליון ג')
הגדלה

ר' אביעד מציג ראיה ברורה שלא על מדינת ישראל של ימינו התכוון ה'אור שמח', כיון שכתב: "כל עניינים הכלליים וקניינים הציבוריים יהיו על טהרת הקודש והצניעות, וכמו שעשו אנשי כנסת הגדולה", ולנו ברור כשמש שמקדמת דנא עסקי המדינה רחוקים מאוד מענייני טהרת הקודש והצניעות, ועשו פרצות נוראיות, וברור שאין מובנת האגרת הנ"ל הכיצד היא תואמת את כוונת ה'כותב'.

 (צילום מתוך אתר ''ילקוט והשבעתי אתכם'')
(צילום מתוך אתר "ילקוט והשבעתי אתכם")
הגדלה

ועוד מביא כמה וכמה ראיות לדבר כפי שציין שם במאמרו 'מאה שנים לזיוף אגרת האור שמח'. בנוסף חיבר הרב אביעד נייגר מספר רב של חיבורים העוסקים על מהות 'שלוש השבועות' אותם השביע הקב"ה את בניו לבל ימרדו בגוים ח"ו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עוד מוסיף ר' אביעד שנודע לו מ"מעתיקי השמועה" תלמידיו של מרן הרב שך זצלל"ה שהוא חזר בו מהסכמתו לספר "רבנו מאיר שמחה מדוויסנק" שבו פורסמה האגרת המזויפת של ה'אור שמח', וח"ו לחשוב שמרן הרב שך מסכים עם זיוף זה, כיון שמספריו הרבים מובן מעל לכל ספק שפסק להלכה את 'ג' שבועות' והרי הן בתוקף, וח"ו למרוד באומות העולם ולהקים את המדינה הציונית, כפי שמובא ב'מכתבים ומאמרים' ח"א, מכתב ג: "ומצוווים אנו שלא להתגרות באומות העולם".

וכן מפורסם הספדו המרטיט של מרן הרב שך על כ"ק האדמו"ר מסאטמר זיע"א: "הננו מספידים גברא רבא שקשה לתארהו, אדם גדול בענקים זקן ושבע ימים, שבע ימים בתורה, שבע ימים ביראת שמים, שבע ימים במעשים ובפעולות, שהוא דבר נדיר עד מאד שיתאחדו אצל אדם אחד מעלות רבות כל כך...

"חסר לנו לעתיד אדם גדול כזה, אין לנו האדם עם תקיפות שכזאת. אין לנו מי שיאמר את דבר ה' האמיתי בתקיפות.. כולנו, כל אחד לפי דרגתו צריך להתבונן דאזל גברא דמסתפינא מיניה, הוא היחיד אשר פחדו ממנו... הוא היה איש קדוש מרחם, שנים על גבי שנים לוחם מלחמת השם".

  • ישראל שפירא, הינו חוקר עמית במכון 'עד הנה' לחקר יהדות גליצייה ובוקובינה, מרצה ומדריך טיולים בארץ ובעולם המתמחה בהיסטוריה תורנית
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]