אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק נ"ה 

 ההסבר הקצר לפרק נ"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק נ"ה:  

 

פרק נ"ו

 ההסבר הקצר לפרק נ"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק נ"ו: 

 

 

לפינות הקודמות >>