אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק נ"ט 

 ההסבר הקצר לפרק נ"ט

 

  • ההסבר המורחב לפרק נ"ט:    

 

פרק ס' 

 ההסבר הקצר לפרק ס'

 

  • ההסבר המורחב לפרק ס': 

 

לפינות הקודמות >>