אאא

בימים שלאחר מלחמת ששת הימים, עם ישראל כולו התפעל מהניסים והנפלאות שהקב"ה עשה לבניו, והחסד שהציל את שארית הפליטה מחמשת מעצמות ערב, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן ומצרים, שמטרתם הייתה לסיים את חזונו של היטלר, ובסיעתא דשמיא לא עלתה בידם.

אולם לא הייתה "תמימות דעים" אצל כל גדולי ישראל מה גרם לנס?!

מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' פרסמה כרוז בו היא קראה להתחזק ולחזור בתשובה: "הבו גדול לאלוקינו שברחמיו הגדולים הראנו ניסים ונפלאות... הדור שעבר כוס התרעלה, זכה לראות באתערותא דלעילא, יצאנו מאפלה לאורה אך עדיין לא באנו אל המנוחה והנחלה. כגודל הניסים והנפלאות שהראנו ה' יתברך שמו".

חייל ישראלי בעזה (צילום: MILNER MOSHE, לע''מ)
חייל ישראלי בעזה (צילום: MILNER MOSHE, לע"מ)

ר"י מיר הגר"ח שמואלביץ התבטא: "אינני נביא... אבל ברור לי שאם היה היום נביא הוא היה מכריז 'נכון כסאך מאז!', חתנו הגר"נ פרצוביץ התבטא ואמר שאף המלחמה של עם ישראל בראשות משה רבינו כשיצאו ממצרים כנגד העמלקים הייתה בכ"ח באייר ועם ישראל ניצחו בה... (מעניין ביותר שהאדמו"ר מסאטמר כשהגיע לארץ ישראל לפני כמה חודשים הוא התבטא ואמר שהוא מגיע כדי ללחום בעמלק).

רבי חיים שמואלביץ זצ''ל (צילום: מתוך ויקיפדיה)
רבי חיים שמואלביץ זצ"ל (צילום: מתוך ויקיפדיה)

מעל כולם הפליאה דעתו של משגיח ישיבת פונביז' רבי יחזקאל לוינשטיין, שהתבטא דברים גדולים ועצומים על הניסים הגלויים והגאולה המתקרבת "קמעא, קמעא", והוסיף המשגיח זצ"ל שחובה עלינו להודות על נסי מלחמת ששת הימים, כמו על קריעת ים סוף ויציאת מצרים פעמיים ביום!

• • •

בימינו, 'יומני ההשקפה' יתנו פחות ביטוי לניסים שנעשו במלחמת ששת הימים מחמת סיבות שונות. הראשון שזיהה את השינוי, הוא מרן רשכבה"ג רבינו הגדול בעל האבי עזרי זצוק"ל, שבהיכל ישיבת פוניבז' לאחר מלחמת ששת הימים זעק והתריע ששמחת שחרור הכותל לא תתבטא ב'כוחי ועוצם ידי', ולצורך כך אף התבטא ואמר: "הכותל הוא הסטנדר!".

מרן הרב שך זיע''א (צילום:  Moshe Shai/FLASH90)
מרן הרב שך זיע"א (צילום: Moshe Shai/FLASH90)
הגדלה

את הדברים כתב רבי יצחק בראנד בספר "בזאת תדעון כי א-ל חי בקרבכם": "בהגיעי לישיבת פוניבז' אייר תשכ"ח, שנה אחרי מלחמת ששת הימים, שמעתי את המשגיח הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל שדימה נסים של מלחמת ששת הימים לנסים של יציאת מצרים, ואמר הרבה פעמים שזה מראה לנו איך הקב"ה נמצא בתוכינו ונתן לנו את הארץ הזאת והארץ היא שלנו".

מטוסים מצריים שהופצצו על-ידי ישראל (צילום: לע''מ)
מטוסים מצריים שהופצצו על-ידי ישראל (צילום: לע"מ)

ממשיך הרב ברנד: "לאחר פטירתו של המשגיח, בשנת תשל"ד, החליטו הבחורים שהרב שך זצ"ל יאמר שיעור מוסר, ואז נשתנו כל המהלך הזה, והכחיש כל התייחסות של הקב"ה למלחמה הזו, והחשיב מלחמה זו רק חטא ופשע ולקיחת הארץ בכוחות עצמו, והתגרות באומות.. וכבר קיבלנו מאבותינו שא"י יכולים לקחת רק ע"י אליהו הנביא ולא בכוחות עצמנו.. ואז נשתכח כל מה שהמשגיח דיבר וכל השקפה של פוניבז' נתהפך מן הקצה של הקצה. ולכן גם מי שהעתיק הדרשות של הרב יחזקאל לווינשטיין זצ"ל כמו הרב נחמן גלינסקי זצ"ל 'אור יחזקאל', השמיט כל עניינים אלו, כי הרי היו שורפים או גונזים את הספר אילו היה מעתיק את זה, ומי שהוא מתחשב עם מה יאמרו הבריות, לא כותב דברים שגורם שרפה או גניזה".

עוד כותב הרב ברנד בשמו של הרב שך: "וכן אסר על כל אדם לחוות דעה בענין זה אם זה מתנגד לדעה שלו. כי חוות דעת בנושא זה שייך רק לגדולי ישראל, והוא זה שעמדה שלו כולל דעת כל הגדולים, וכל החולק עליו, נקרא שחולק על כל הגדולים".

הרב בראנד בכותל  (צילום: באדיבות מכון בריתי יצחק)
הרב בראנד בכותל (צילום: באדיבות מכון בריתי יצחק)

• • •

עדותו של הרב בראנד שמרן הרב שך למד את גישתו לניסי מלחמת ישראל משיטת סאטמר, הינה חלקית, הרב שך אשר היה תלמיד מובהק לרבן של ישראל מרנא הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק זי"ע, למד גם ממנו את יחסו למלחמת העצמאות, שכמובן לא סבר כמו מרן רבי יחזקאל לוינשטיין שמדובר בניסים גלויים.

וכשהגיעו לגרי"ז וספרו לו בפליאה על הניסים שנעשו למדינת ישראל, נענה ופסק שכל הניסים היו בזכות לומדי התורה, וח"ו לומר שהיה זה בגלל צה"ל.

חייל ישראלי מתפלל בעזה (צילום: MILNER MOSHE, לע''מ)
חייל ישראלי מתפלל בעזה (צילום: MILNER MOSHE, לע"מ)

מסופר על נודניק שהתעקש ושאלו: "א"כ שהניסים היו מפני לימוד התורה, מדוע היה במלחמת העצמאות מעל 6000 הרוגים?!

נענה מרן זלה"ה במתק לשונו ואמר: בבריסק, דוד שלי, בנו של הבית הלוי, התארס, ובתור בן של הבית הלוי הוא קיבל נדוניה נאה, והוא הסתובב שמח ומלא גאוה. סבי הבית הלוי גער בו על גאותו ואמר לו: "כל מה שקיבלת, הוא לא בגללך, אלא בגלל שאתה בן שלי!" שאל החתן: "נו, א"כ הייתי צריך לקבל הרבה יותר נדוניה?!" ענה הבית הלוי: "נו מה לעשות שאתה החתן...". הסביר הגרי"ז לנודניק ההוא, שמבחינת עם ישראל היה מגיע להם ניסים הרבה יותר ממה שארע במלחמת העצמאות, אבל מה לעשות שהצבא התערב באמצע...

• • •

נספח: כותב השורות התעניין האם ארע שנפגשו מרנן הגרי"ז מבריסק והמשגיח הרב לוינשטיין ויישבו ביניהם את חילוקי ההשקפות?!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ואכן ראיתי בספר: 'ר' ועלוול דער אייד מאן' מזכרונות של הרב זאב אידלמן שכתב בשמו של הגרי"ז, שניסי מלחמת העצמאות הם לא מפאת שהקב"ה תומך במדינת ישראל, אלא משל על שאבא שהולך עם בנו והבן נפל לביצה, כמובן שהאב ירים את בנו, אבל ברור שהאב לא שמח שבנו נכנס לביצה...

עשן עולה בתעלת סואץ לאחר הפגזה ישראלית (צילום: HAN MICHA, לע''מ)
עשן עולה בתעלת סואץ לאחר הפגזה ישראלית (צילום: HAN MICHA, לע"מ)
הגדלה

ממשיך הרב אידלמן וכותב שארע שהרב לווינשטיין נכנס לבית הגרי"ז ואמר לו על גודל הנס וההשגחה הפרטית שנעשו לעם ישראל. נענה הגרי"ז ואמר לו: "גם לשיטתך, מי יודע אם לא פרענו את הצ'ק האחרון, שהרי שנעשה לו נס מנכין לו מזכויותיו...".

מעניין ביותר שבשיחה שערכתי עם אחד ממקורבי רבי יצחק בראנד נאמר לי: "הנה לנו, ב"ה חששו של הגרי"ז סולובייצ'ק היה לחינם, ועם ישראל זכה לניסים גם במלחמת ששת הימים (הגרי"ז נפטר בתש"ך-1960 ולא חי בזמן מלחמת ששת הימים) ואמרתו של הגרי"ז שניסי מלחמת העצמאות הינם "צ'ק אחרון", היו לחינם, וזכינו לעמוד על רגלינו במלחמה נגד 'צבאות ערב' בשנת תשכ"ז תוך כדי ניסים רצופים מאת מלך מלכי המלכים הקב"ה, יתן ה' שיבוא הגואל, ונזכה לגאולה השלמה".

  • ישראל שפירא, הינו מדריך טיולים בעלים של חברת הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]