אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ע"א

 ההסבר הקצר לפרק ע"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע"א:  

 

פרק ע"ב

 ההסבר הקצר לפרק ע"ב

 

  • ההסבר המורחב לפרק ע"ב:  

 

לפינות הקודמות >>