אאא

ארגונים הרופאים היהודיים הוציאו מכתב בו התריעו על הסכנה בכניסת אנשים מבחוץ לשכונת קראון הייטס. בעקבות כך, רבני הבד"ץ קראו שלא להגיע למקום.

מידי שנה, בג' תמוז - יום היארצייט של הרבי מליובאוויטש, ובחגי חודש תשרי בדגש על שמחת תורה, מגיעים אלפי חסידי חב"ד מכל העולם לשכונה.

כעת קוראים רבני בד"ץ שכונת קראון הייטס לחסידים שלא להגיע למקום: "ידוע ומפורסם ריבוי ההוראות בשיחות ואגרות קודש, ע"ד גודל הנחיצות לשמוע בקול הרופאים ולעשות כהוראתם".

 התוועדות ג' תמוז, שנה שעברה (צילומים: חיים טויטו. הפקה: 'צבעים הפקות')

"אשר לכן, באנו בבקשה לכל אחינו בני ישראל שיחיו, המתנהגים ע"פ דעת תורתנו הקדושה, ויקר בעינהם שמירת הגוף של אלפי תושבי שכונתנו שיחיו, שלא לנסוע לעת עתה לכאן, ובפרט במקהלת אנשים, זולת באישור מפורש מהרופאים דכאן, והדבר נוגע לאורחים המתכננים לבוא לכאן לחתונות, ג' תמוז וחודש תשרי הבעל"ט וכל כיוצא בזה".