אאא

בשיעורו השבועי, התייחס הגאון רבי אשר וייס, אב"ד קהילת דרכי תורה להתפרצות הגל השני של נגיף הקורונה ואמר, "קיוויתי וחשבתי שאולי אני כבר לא צריך להיות המוכיח בשער בנושאי פיקוח נפש, אבל מה לעשות ובימים האחרונים החשש גובר ויש יותר ויותר חולים בקרבנו".

"אני לא בא לקטרג, אלא לזרז באהבה רבה: לא רק שהמחלה עדיין קיימת אלא היא גם מתגברת ויש בכל יום יותר חולים, ויהי רצון שבימינו לא נצטרך לסגור שוב את בתי הכנסת, הישיבות והכוללים אבל לכן צריכים להקפיד שאף אחד לא ייכנס ללא מסכה. אנחנו צריכים לחזור ולשנן את כללי הזהירות כדי להציל נפשות".

בשלב זה, עבר הפוסק הידוע לתת סגולות להינצל מנגיף הקורונה. "אי אפשר שנדבר רק על זהירות בדרך הטבע ורק על רפואה. בשעת צרה ובשעת מגיפה צריכים לפנות אל הקב"ה ואומנות אבותינו בידינו ובכל דור ודור, ידענו שצריך להפיל שיח ותחנון לפני הקב"ה".

"אנחנו מחפשים סגולות. בפרשת השבוע, אחרי הטרגדיה של קורח ועדתו, וילונו כל בני ישראל על משה ואהרן. לא מספיק שהם ראו את ההשגחה של הקב"ה ואת הניסים, הם הגיעו להתלונן שוב אל משה אהרן. התחילה מגיפה ומשה רבינו אומר לאהרן שיש דרך אחת לעצור מגיפה: קטורת - ותיעצר המגיפה".

לדברי הגר"א, "זאת סגולה לדורות עולם, דווקא בשעת מגיפה. את הסוד הזה למדנו בזוהר, שאליהו הנביא גילה את הסוד הזה לרבי פנחס, שבימיו כבר לא הקטירו קטורת, אך אליהו הנביא לימד כי אמירת פרשת הקטורת, עוצרת מגיפה. כותב המבי"ט חידוש עצום בספרו בית אלוקים כי אפשר שבזמן שבית המקדש היה קיים היה הכהן נכנס להיכל ומקטיר קטורת מלבד הקטורת של בוקר ושל צהריים, למרות שיש איסור להיכנס לשווא להיכל".

"בימינו, אין לנו בית המקדש ואין לנו קרבנות לכפר, ולכן, לא ייתכן שאני רק יטיף מוסר אבל צריכים לדבר גם על רוחניות וגם על סגולות, אז להגיד קטורת עם המסכה".

עוד קרא הרב, "להרבות באמירת תהילים, אין סגולה יותר גדולה מזה. להגיד כל יום את פרשת העקידה כי גם זה כתוב בזוהר שזה סגולה לעצירת מגיפות".

"ולכן אני מתחנן בפני כולם: אני יודע שבדרך כלל אין זמן בבוקר, לא אומרים את הקרבנות ורצים. אבל זה שעת מגיפה ואנחנו מחפשים גם סגולות. כן, צריך לשמור על כללי הזהירות להתרחק איש מרעהו לחבוש מסכות ולנקות את הידיים אבל יש הקב"ה בשמיים ובסופו של דבר הכל בהשגחה פרטית לכן צריכים ללמוד מה קרה בפרשת השבוע, איך לעצור את המגיפה. ולכן להקפיד כל בוקר להגיד את פרשת העקידה ובעיקר את פרשת הקטורת".