אאא

ועדת השרים להגדרת ״אזור מוגבל״ החליטה להכריז על שכונות ברהט ובערערה בנגב כאזורים מוגבלים לפי תקנות שעת חירום (אזור מוגבל).

כמו כן, חתם מנכ"ל משרד הבריאות על צווים הנוגעים לשכונות אלו וכן לשכונות עג'מי, חסכון וצהלון ביפו. הצווים קובעים כי במקומות אלו ייסגרו מוסדות החינוך, למעט בגרויות, ותיאסר התקהלות של מעל לעשרה אנשים.

ההחלטה תיכנס לתוקפה מחר (שישי) 19 בשעה 8:00 בבוקר, עד ליום רביעי, 24 ביוני 2020, בשעה 8:00 בבוקר.

טרם ההמלצה על ההכרזה על שכונות אלו כ״אזורים מוגבלים״, נקט משרד הבריאות יחד עם הגורמים הרלוונטיים צעדים שונים לצמצום התחלואה על ידי הסברה, אכיפה ופינוי חולים ככל הניתן. במועד זה, נראה שצעדים אלה אינם מספיקים לצורך צמצום התפשטות המחלה באזורים אלה. עוד יצוין, כי ההמלצה היא לנקוט בהגבלות הנ"ל בנוסף להמשך המאמץ האכיפתי, ההסברתי, ולפינוי חולים וחייבים בבידוד ככל הניתן.

 רחובותיה השוממים של בני ברק, בעת הסגר. ארכיון (באדיבות המצלם, ללא קרדיט)

אלו השכונות שנקבעו כ״אזור מוגבל״:

1. שכונות 13 ו-24 ברהט.

2. שכונה 2 בערערה בנגב.

על כל אחד מהאזורים כאמור, יחולו ההגבלות המפורטות בתקנה 3 לתקנות שעת חירום (אזור מוגבל) וכן תתאפשר הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין וחזרה ממנו, וכן יציאת תלמיד לצורך בחינת בגרות וחזרה ממנה.